Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Гіржон Василь Васильович 
Доктор фізико-математичних наук, професор
завідувач кафедри фізики металів
Запорізького національного університету
Контакти:
Робоча адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Телефон робочий: (061) 764 41 88
e-mail: girzhon@znu.edu.ua
Наукова біографія

        Народився 21 грудня 1956 р. в смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області. У  1978 р. закінчив Запорізький державний педагогічний інститут. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив термоциклічної і лазерної обробки на структурний стан та властивості залізно-нікелевих сплавів» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла в спеціалізованій вченій раді  К 016.37.01 при Інституті металофізики АН УРСР. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Структурно-фазові зміни в кристалічних та аморфних сплавах на основі перехідних металів при термоциклічних обробках» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла в  спеціалізованій вченій раді Д 08.051.02 Дніпропетровського державного університету.
        Колом наукових інтересів Гіржона В.В. є фізика металів, нерівноважні умови кристалізації з розплаву, лазерна обробка металевих сплавів.

        Основні наукові напрямки роботи:
Вивчення структурно-фазового стану металевих сплавів, отриманих в умовах нерівноважної кристалізації, які досягаються при лазерних обробках поверхонь.

        Основні наукові досягнення:
а) досліджено  закономірності формування квазікристалічних структур при лазерному легуванні та показана можливість багаторазового підвищення мікротвердості поверхневих шарів сплавів на основі алюмінію;
б) особливості впливу лазерної обробки на структуру та фізико-механічні властивості вторинних силумінів;
в) вивчено вплив низькоенергетичної лазерної обробки на магнітні властивості аморфних сплавів на основі заліза та кобальту та показано механізми підвищення їх магнітом’яких характеристик.
        Викладацька діяльність:
Курси лекцій, які викладалися під час роботи викладачем (1989 – 2010):
1. механіка;
2. дифракційні методи досліджень;
3. фазові рівноваги;
4. фізичне матеріалознавство;
5. лазерна обробка металів і сплавів;
6. фізичні властивості металів і сплавів;
7. дефекти кристалічної будови;
8. концепції сучасного природознавства.

        Основні публікації:
1. Пат. на винахід  № 78903, Україна, МПК (2006), С21D 1/04, C21D 9/52,С22С 45/00, Н01F 1/12. Спосіб термомагнітної обробки аморфної стрічки / Гіржон В.В., Смоляков О.В. / Україна /. – № а2005 07383; заявл. 25.07.05; опубл. 25.04.07; Бюл. № 5.
2. Гиржон В.В., Танцюра И.В., Волчок И.П., Широкобокова Н.В. Влияние лазерной обработки на структуру и свойства поверхностных слоев силуминов // Физика и химия обработки материалов. – 2008. - № 1. –
С. 50 – 54.
3. Гиржон В.В., Смоляков А.В., Танцюра И.В. // Структурное состояние поверхностных слоев алюминия после лазерного легирования смесью порошков меди и железа // ФММ. - 2008. – т. 106. -№ 4. - С. 398 - 403.
4. Пат. на корисну модель, № 40911, Україна, МПК (2009), В23К 23/00, С232С 4/08.. Спосіб створення квазікристалічного покриття алюмінію та сплавів на його основі/ Гіржон В.В., Смоляков О.В., Танцюра І.В. / Україна /. – № u 2008 14361; заявл. 25.12.085; опубл. 27.04.09; Бюл. № 8.
5. Гиржон В.В., Смоляков А.В., Бабич Н.Г., Семенько М.П. Влияние импульсных лазерных нагревов на магнитные свойства аморфного сплава Fe76Si13B11 // ФММ.- 2009. – т. 108. - № 2. - С. 133 – 138.
6. Г.П.Брехаря, В.В.Гиржон, И.В.Танцюра, В.В.Цыкало. Влияние скорости охлаждения и степени легирования на формирование структуры бинарного эвтектического силумина // Физика и химия обработки материалов. – 2010. - № 1. – С. 78 – 83.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України