Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Гаврилін Павло Миколайович 
Доктор ветеринарних наук, професор
Завідувач кафедри нормальної та патологічної анатомії с.-г. тварин
Дніпропетровського державного аграрного університету
Контакти:
Робоча адреса: вул. Ворошилова 25, м. Дніпропетровськ
Телефон робочий: (0562) 68-54-17
e-mail: plppm@ua.fm
Наукова біографія

        Народився 17 серпня 1965 року у с. Дмитрівка, Єфремівського району, Тульської області (Росія). У 1989 році закінчив Московську ордена Трудового Червоного Прапора ветеринарну академію ім. К.І. Скрябіна. З 1992 року кандидат ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. Дисертація захищена в спеціалізованій вченій раді Д. 26.004.03 в Українській ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарській академії, присвячена проблемі впливу різного ступеня рухової активності на ріст та розвиток скелета та органів імунного захисту телят.
        З 2001 року доктор ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02, дисертація захищена в спеціалізованій вченій раді Д. 64.070.01 у Харківському зооветеринарному інституті. Докторська дисертація присвячена визначенню закономірностей морфогенезу органів кровотворення бика свійського в ранньому постнатальному онтогенезі в умовах інтенсивного антропогенно – техногенного пресингу.
        За період своєї активної наукової роботи підготував 3 кандидатів та 1 доктора наук. Є членом Європейської асоціації ветеринарних анатомів (EAVA), експертної ради із зоотехнії та ветеринарної медицини ВАК України (2002-2008 роки), спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Білоцерківському національному аграрному університеті.

        Основні напрямки наукової роботи:
        Гаврилін П.М. займається дослідженням закономірностей морфогенезу органів кровотворення та імунного захисту тварин в умовах інтенсивної дії чинників людської діяльності та імунохімічних аспектів імуногенезу; розробкою та впровадженням в практичну діяльність фахівців лабораторій ветеринарної медицини молекулярних методів визначення імунного статусу тварин та діагностики хвороб, пов’язаних із зниженням функціональної активності імунокомпетентних структур.
        Основні наукові досягнення:
        За результатами наукової діяльності встановлені нові аспекти структурно-функціональної організації та морфогенезу органів кровотворення та імунного захисту тварин. Сформульовані та обгрунтовані концепції про остеогенні компоненти скелета як невід’ємні елементи кровотворного мікрооточення та взаємозв’язок темпів енхондрального остеогістогенезу та морфо–функціональної спеціалізації паренхіми лімфоїдних органів. Розроблено положення про мозаїчний характер гістоархітектоніки паренхіми лімфатичних вузлів ссавців та птиці. Доведений факт прискореної трансформації остеобластичного та гемопоетичного кісткового мозку в жировий в продуктивних тварин в умовах інтенсивної дії антропогенно-техногенних чинників. Розроблено методологія застосування методів імунохімічного аналізу для визначення імунного статусу та діагностики хвороб тварин.
        Викладацька діяльність:
        Викладацька діяльність пов’язана з викладанням курсів анатомії тварин (з 1990 року до нинішнього часу), патологічної анатомії (1999-2001 роки) та патологічної фізіології тварин (2001-2002 роки). Є автором та співавтором понад 20 навчально-методичних та 150 наукових праць. З 2003 року науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин Дніпропетровського державного аграрного університету (з 2002 року Науково-дослдний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК).

        Основні публікації:
1. Гаврилин П.Н. Модификация способа импрегнации серебром по Футу гистотопограмм органов кроветворения, изготовленных на микротоме-криостате // Вісник морфології. – 1999. – Т. 5. - № 1. – с. 106-108.
2. Криштофорова Б.В., Гаврилин П.Н. Внутрикостные иньекции у телят с различной степеню пренатального развития // Ветеринария. – 2000. - № 5. – С. 39-42.
3. Гаврилін П.М., Никифоренко О.О. Особливості цитоархітектоніки та клітинного складу кісткового мозку у поросят неонатального та молочного періодів // Збірник наукових праць Луганського НАУ / Ветеринарні науки. – Луганськ: ЛНАУ, 2007. - № 78/101. – С. 449-455.
4. Гаврилін П.М., Перепечаєва Н.Г., Тішкіна Н.М. Принципи зональної структурно-функіональної організації та морфогенезу компартментів паренхіми лімфатичних вузлів ссавців // Вісник Сумького національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». – Суми: СНАУ, 2009. – Вип. 2 (23). –  С. 8-18.
        Нагороди:
Нагороджен Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2007 р.)
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України