Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Дьяконов Геннадій Віталійович 
Доктор психологічних наук, професор
Контакти:

Робоча адреса: Кіровоград – 25006, вул. Шевченка, 1. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра практичної психології

Телефон робочий: (0522)- 24-59-84, (комутатор) – 2-58

е-mail:dia-kon@ukr.net

Наукова біографія

Народився у 1949, Росія, м. Сталінград (нині Волгоград), Червоножовтневий район.

У 1970 р. закінчив фізичний факультет Волгоградського держаного педагогічного інституту ім. О.С. Серафімовича і отримав спеціальність вчителя фізики та астрономії.

У 1976 р. вступив до аспірантури Науково-дослідного інституту загальної та педагогічної психології АПН СРСР (Москва) і у 1979 р на засіданні Вченої ради цього ж інституту захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологія першого враження про іншу людину» за спеціальністю 19.00.01 (під керівництвом академіка-секретаря АПН СРСР О.О.Бодальова).

Докторську дисертацію на тему «Основи психології діалогу в психологічній науці та практиці» захистив у 2009 р. в Інституті психології імені Г.С.Костюка  АПН України (науковий консультант – член-кореспондент АПН України М.Й.Боришевський).

 Основні напрямки роботи та досягнення:

Протягом 40 років Г.В.Дьяконов досліджує проблеми психології спілкування  і  конфлікту, розвитку особистості, активних методів навчання, групової психотерапії, створення  діалогічних методів дослідження.

За наслідками участі у конкурсі «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» (Міжнародний фонд «Відродження») Г.В.Дьяконов написав комплекс навчальних посібників «Загальна психологія: активні методи навчання» (три томи, загальним обсягом 59,0 друк. аркушів) та рекомендований до видання.

Впродовж 1990-х років був ініціатором і відповідальним редактором  збірників наукових праць «Психологія педагогічного спілкування» та  «Психологія діалогу і спілкування вчителя та учнів».

Зараз Г.В.Дьяконов є організатором діяльності Міжнародного науково-практичного семінару «Психологія діалогу та світ особистості», за матеріалами якого видано два збірника наукових праць.

В 1996-1999 рр. пройшов трьохрічний курс гештальт-терапевтичної підготовки за програмою Московського гештальт-інституту та отримав  сертифікат  гештальт-терапевта, який відповідає міжнародним стандартам.

 Викладацька та наукова діяльність:

Протягом 1990-2000-х років Г.В.Дьяконов розробив багато психологічних курсів і тренінгів, які він успішно проводив на психолого-педагогічному факультеті Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки: загальна психологія, соціальна психологія, психологія спілкування, психологія конфлікту, психодіагностика, політична психологія, юридична психологія, психологія самосвідомості, методика викладання психології, основи психотерапії, гуманістична психологія, діалогічний практикум, тренінг рольового спілкування, тренінг сензитивності, тренінг емпатичного слухання, тренінг з гештальт-терапії, тренінг з психодрами, тренінг тілесної терапії, тренінг нейролінгвістичного програмування, практика індивідуальної психотерапії, особистісна  терапія та супервізія.

В останні роки Г.В.Дьяконов працює професором і завідувачем  кафедри практичної психології КДПУ ім. В.К.Винниченка; він розробив навчальні програми і навчально-методичні комплекси та успішно проводить лекційні й практичні заняття з таких дисциплін: соціальна психологія, етнопсихологія, методологічні і теоретичні проблеми психології, психологія духовності, методологія психологічних досліджень, психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, психологія діалогу.

Г.В.Дьяконов здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними і магістерськими роботами, дисертаційними дослідженнями аспірантів.

Основні досягнення:

Є автором 8 книг «Психология диалога: теоретико-методологическое исследование» (50 др. арк.), «Основы диалогического подхода в психологической науке и практике» (60 др. арк.), «Психология педагогического общения» (12 др. аркушів), «Активные методы группового обучения психологии» (12 др. арк.), «Соціальна психологія» (7 др. арк.) та ін., є автором 240 наукових публікацій, серед яких багато методичних посібників та методичних рекомендацій.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України