Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Бондаренко Андрій Олексійович 
Доктор технічних наук, доцент
Контакти:

адреса робоча – м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19;

телефон: робочий – +38-056-756-0000;

e-mail: bondarenkoa@mail.ua

Наукова біографія

Наукова біографія

Вищу освіту здобув у Державній гірничій академії України, м. Дніпропетровськ у 1995 р. за спеціальністю - проектування та конструювання гірничих машин і комплексів, отримав кваліфікацію – гірничий інженер - механік.

Кандидатську дисертацію за темою «Обґрунтування раціональних параметрів установки для підводного видобутку розсипних корисних копалин» зі спеціальності 05.05.06 – гірничі машини захистив у 2000 р. в Національному гірничому університеті.

Докторську дисертацію за темою «Наукове обґрунтування параметрів комплексів нового технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих корисних копалин» зі спеціальності 05.05.06 – гірничі машини захистив у 2015 р. в Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет».

Основні наукові напрямки роботи

- інжиніринг у галузі видобутку, транспортування й переробки корисних копалин;

- проектування освоєння осадових та техногенних родовищ корисних копалин відкритим і підводним способами;

- проектування та модернізація машин і обладнання для видобутку й транспортування корисних копалин;

- проектування комплексів для переробки й збагачення корисних копалин;

- проектування й виготовлення комплексів для промивання зернистих матеріалів;

- проектування систем зворотного водопостачання гірничих підприємств.

Основні досягнення

Керівництво розробкою й впровадженням унікальних робочих проектів, в яких реалізовані сучасні інноваційні рішення:

- будівництво дробильно-сортувального заводу виробністю 1,5 млн. т. щебеневої продукції на рік;

- сортувальний комплекс МПГ 1600 виробністю 1 млн. т. рік для виробництва якісного будівельного піску з відходів гірничого виробництва;

- завод з переробки морської ракушки для отримання природних мінеральних кормових добавок;

- плавучі землесосні снаряди ЗНС 630-90 та ЗНС 300-120 – унікальні машини для підводного видобутку й транспортування гравію;

- колосникові грохоти ГНК 1200 і ГНК 1600 – впроваджені на карєрах з видобутку й переробки будівельних пісків;

- установка для промивання зернистих матеріалів ТурбоМийка

– інноваційна розробка для виробництва якісного будівельного піску з техногенних відходів дробильно-сортувальних підприємств.

Викладацька та наукова діяльність:

з 2002 р. - доцент кафедри гірничих машин та інжинірингу Національного гірничого університету;

з 2004 р. - заступник декана ММФ з наукової роботи;

з 2007 р. - начальник технологічного відділу Інституту з проектування гірничих підприємств при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет»;

з 2008 р. - член секції «Гірнича справа» науково-методичної комісії з вищої освіти Науково-методичної ради МОН України в галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»;

з 2007 р. - координатор та науковий керівник держбюджетних, господарчих тем і робочих проектів;

з 2015 р. – головний інженер проектів з гідравлічного видобутку й переробки корисних копалин.

Основні наукові роботи

1. Бондаренко  А.О. Гірничі машини для підводних гірничих робіт: Навч. посібник / А.О. Бондаренко.- Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003.- 90с.

2. Бондаренко А.А. Современное оборудование и технологии для подводной добычи полезных ископаемых / А.А. Бондаренко // Горная техника 2005: Каталог справочник. – С.Пб.: Славутич, 2005. – С. 22 – 29.

3. Пат. № 87591 Україна, В03В 5/64. Спосіб гідравлічної класифікації та пристрій для його здійснення / А.О. Бондаренко (Україна); заявник і патентовласник Національний гірничий університет. – № u 2007 13180;  заявл. 27.11.07; опубл. 27.07.09, Бюл. №14.

4. Робочий проект розробки Підгороднянського родовища піску: Робочий проект / Національний гірничий університет (НГУ); керівник А.О.Бондаренко. - №ГР 0108U004592. – Д.: НГУ, 2008.

5. Бондаренко А.А. Совершенствование размывающих систем землесосных снарядов: моногр. / А.А. Бондаренко. – Д.: Национальный горный университет, 2012. – 105 с.

Нагороди

Медаль за відданість НГУ, 2015 р.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України