Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Большаков Вадим Іванович 
Академік НАН України, доктор технічних наук , професор,
директор Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Контакти:
Телефон робочий: 776 53 15; 776 59 24(ф)
e-mail: isi-nasu@a-teleport.com
Наукова біографія

        Народився  03.09.1938 р. у м. Дніпропетровську. Закінчив з відмінністю в 1960 р. Дніпропетровський металургійний інститут і в тому ж році прийнятий на роботу в Інститут чорної металургії(ІЧМ), в 1966 році у Вченій раді ІЧМ захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження нелінійних електромеханічних систем приводів прокатних станів  з пружними  зв'язками на електронних моделях" за фахом "Машини  і агрегати металургійного  виробництва". Докторська дисертація на тему "Синтез устаткування систем завантаження  доменних печей, розробка і впровадження раціональних режимів роботи  устаткування", захищена на вченій раді Дніпропетровського металургійного інституту в 1987 році за фахом "Машини і агрегати металургійного виробництва".  У травні 1996 року обраний трудовим колективом і затверджений Президією НАН  на посаді директора ІЧМ. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом НАН України за фахом "Металургія чорних металів".   У 2009 році обраний академіком НАН за фахом "Металургія".

        Основні напрями наукової діяльності:
1. Динаміка, діагностика і оцінка міцності деталей і вузлів металургійних машин з електро- і гідроприводами.
2. Дослідження і розробка технології раціональних режимів завантаження шихти і устаткування доменних печей, оснащених  безконусними завантажувальними пристроями.
3. Розробка і застосування нових засобів і способів контролю процесів для підвищення ефективності і   економічності доменної плавки.
4. Розробка і застосування сучасних математичних моделей для дослідження технологічних процесів  доменної плавки.
5. Дослідження і розробка способів і систем діагностики роботи прокатних станів, способів зменшення  динамічних навантажень і збільшення  міцності систем приводів. 
        Викладацька діяльність: 
         У 1968-1971 рр. викладав курс теорії машин і механізмів в ДІІТ.  1972-1974 рр. читав курс лекцій з "Динаміки металургійних машин" для співробітників ІЧМ і викладачів ДМетІ. У 1973 р. прочитав курс лекцій з динаміки електромеханічних систем приводів металургійних машин для  викладачів металургійного інституту Жданівського. У 1989 р. обраний  професором кафедри "Машини і агрегати  металургійного виробництва" НМетАУ.

       Основні публікації:
1.  В.И. Большаков. Теория и практика загрузки доменных печей. Москва. Металлургия, 1990. –  256 с.
2. Кожевников С.Н., Большаков В.И. Взаимодействие упругих механических систем  станины и привода машины при нагружении // В сб. "Теория механизмов и машин". –  Вып. 10. Харьков, ХГУ, 1971. –  С. 3–8.
3.  Праздников А.В., Большаков В.И.  Современное состояние и задачи  динамики машин // В сб. "Динамика машин". –  М.: Наука, 1974. –  С. 150–165.
4.   Устройство, эксплуатация и  обслуживание гидропривода механизмов доменных цехов / В.И. Большаков, А.Ю. Вулых, В.С. Кострицкий, В.В. Тимагин. М.: Металлургия, 1989. –  112 с.
5.   Доменное производство "Криворожстали". Монография. Колл. авторов под редакцией чл.-корр. НАНУ В.И. Большакова. ИЧМ, "Криворожсталь". –  Дн-ск, Кривой Рог. 2004. –  378 с.
6.   Большаков В.И. Технология высокоэффективной  энергосберегающей доменной плавки. – К.: Наукова думка. 2007. –  412 с.
7.   Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова. Под редакцией чл.-корр. НАН Украины В.И. Большакова. –  Дн-ск, Арт–Пресс. 2007. –  448 с.
Всього до кінця 2009 року опубліковано більше  750 статей, 12 монографій, отримано 90 авторських свідоцтв України і Росії.

        Нагороди:
1978 р.  -  присвоєно звання "Винахідник СРСР".
1980 р. -  срібна медаль ВДНГ СРСР за успіхи в освоєнні ДП № 6  Новолипецького меткомбінату.
1986 р. -  медаль "Ветеран праці".
1988 р. - Почесна грамота Президії Верховної Ради України за розробку і освоєння нової  техніки.
1991 г.-  Премія Кабінету Міністрів Казахстану за освоєння ДП- 2 Карагандинського меткомбінату.
1997 р.-  Присвоєно звання "Заслужений діяч науки і техніки України".
1998 р. -  Почесна грамота Президії НАН.
1999 р. -  Присуджена іменна премія ім. З.И. Некрасова НАН.
2000 р. - Почесне звання "Заслужений  інженер Росії" присвоєно Президією Російської  інженерної академії.
2000 р. -  Присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.
2000 р. - Премія ім. академіка Б.Е. Патона  Міжнародною інженерною академії (МІА).
2006 г.- Почесна грамота МОН України за підсумками Всеукраїнського  конкурсу  інноваційних технологій.
2003 р.   -  Орден "За заслуги" III міри.
2008 і 2009 рр. -   Почесні грамоти Президії НАН

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України