Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Білецька Елеонора Миколаївна 
Доктор медичних наук, професор
завідуюча кафедрою загальної гігієни
Дніпропетровської державної медичної академії
Контакти:
Телефон робочий: 713 -53-27
Телефон мобільний: (097) 227 -27-17
Наукова біографія

        Народилась в 1952 рік у м. Дніпропетровськ. У 1976 році з відзнакою закінчила ДДМА та розпочала науково-педагогічну діяльність в якості асистента кафедри загальної гігієни. На кафедрі виконала та у 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гигиеническая оценка влияния шума и аэрозоли хрома на сердечно-сосудистую систему» (Киев, НИИ гигиены труда и профзаболеваний).
        У 1994 році обрана доцентом, у 2002 р. – професором, а у 2003 р. – завідуючою кафедри загальної гігієни ДДМА після виконання та захисту у 1998 р. докторської дисертації на тему «Гігієнічна характеристика впливу важких металів навколишнього середовища на репродуктивну функцію жінок» (ДІ. «Інститут гігієни та медичної екології АМН України», м. Київ).
        За даний період під її науковим керівництвом захищено 7 дисертаційних робіт ( в т.ч. – 2 докторські дисертації), надруковано 5 монографій, вона є  співавтором 3 підручників, 6 учбових посібників, 4 –х методичних рекомендацій МОЗ, 2-х патентів, 5 рацпропозицій, близько 300 наукових публікацій. Здійснювала наукове керівництво 3-х бюджетних НДР «Ведення біомоніторингу важких металів в містах з високим рівнем забруднення», «Медико-гігієнічне обгрунтування та впровадження пектинових препаратів для профілактики адаптації та реабілітації дітей промислового регіону» (МОЗ України), фрагментів науково-технічних програм «Діти України», «Репродуктивне здоров′я», національної програми «Здоров′я нації». Білецька Е.М. обіймає посаду завідуючої кафедри загальної гігієни ДДМА з 2003 р.
         У 1998 р. стажувалась у США у громадській екологічній організації ISA′R ( м. Вашингтон), у 1994 – у Євроцентрі довкілля та здоров′я ВООЗ
(м. Київ).

        Основні наукові напрямки роботи:
- Важкі метали  у довкіллі                         
- Мікроелементози людини
- Біомоніторинг                        
- Біопрофілактика екологозалежних станів
- Свинцеве забруднення довкілля   та інтелект людини
- Селенозабезпеченість населення 
- Фізичний розвиток немовлят    в умовах техногенного забруднення
- Атмосферне забруднення сучасних міст
- Історія розвитку гігієни як науки.
- Історія санітарного земства Катеринославської губернії Х!Х – ХХ ст.
- Здоров′я людини в умовах техногенного навантаження довкілля та інш.

        Основні публікації:
1. Сердюк А.М., Белицкая Э.Н., Паранько Н.М., Шматков Г.Г. Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин. - Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 148 с.;
2. Білецька Е.М. ,  Головкова Т.А,  Антонова О.В.
Проблеми зовнішньої експозиції населення урбанізованих територій    важкими металлами  та перспективи удосконалення гігієнічної діагностики стану навколишнього середовища. - В сб.: Гігієна населених місць. – К., 2005. – Вип. 45. – С. 476-480;
3. Белицкая Э.Н., Зубик Н.М. Содержание селена в объектах окружающей среды Днепропетровской области – крупнейшего промышленного региона Украины.// Аллергология и иммунология. – 2007. – Т.8, № 3. – С. 345.
4. Державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за фахом гігієни харчування в умовах державно-ринкових механізмів господарювання  /В.Д. Ванханен, А.А. Григоренко, М.М. Максимчук, Н.О. Бутильська, Е.М. Білецька, С.Б. Литко // Медичні перпективи. – 2008. – Т ХIII, № 1. – С. 86-93.
5. Дзяк Г.В., Білецька Е.М. Історичний шлях розвитку кафедри загальної  гігієни Дніпропетровської державної медичної академії // Медичні перспективи.  -2007.- Т ХII, № 4. – С. 114 – 120.
6. Обзор проблемы загрязнения Cd, Pb, Hg окружающей среды в России и Украине / О. Сперанская, Белицкая Э.Н., Главацкая В.И., Головкова Т.А.// Москва, 2008. – 59 с. (htt p: // www. ecoaccord. ord).

        Нагороди:
        Має численні подяки та грамоти від ДДМА, МОЗ України, Фонду вчених м. Дніпропетровська, Дніпропетровської  облдержадміністрації. 
Нагороджена Національним комітетом Російської Федерації орденом Н.І. Пирогова (2007 р.).
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України