Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Бєліков Анатолій Серафимович 
Доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри "Безпека життєдіяльності"
Придніпровської державної академії будівництва і архітектури
Контакти:
Робоча адреса: вул. Чернишевського, 24а, м. Дніпропетровськ
Телефон робочий: (0562) 47-16-01
e-mail: bgd@mail.pgasa.dp.ua
Наукова біографія

        Народився 1.10.1946 р., ПМТ «Зоря» Донецької області. Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут в 1973р.. В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і дослідження тампонажних матеріалів на основі відходів промислового виробництва» за спеціальністю 25.23.05 – будівельні матеріали і вироби у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.
В 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Зниження горючості та підвищення вогнестійкості будівельних дерев'яних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів (на прикладі підприємств вугільної промисловості)», за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека, Державний харківський університет будівництва та архітектури.

        Основні напрямки роботи та наукові досягнення:
        Діяльність д.т.н., проф. Бєлікова А.С. – фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:
1. Оцінка пожежної небезпеки об’єктів та наслідків пожеж будівель та споруд;
2. Зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів;
3. Підвищення радіаційної якості житлових будівель та шляхи її досягнення;
4. Безпека при виконанні спеціальних будівельних робіт монтажників висотників;
5. Підвищення безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт в екстремальних ситуаціях;
6. Оцінка безпеки життєдіяльності при виникненні екстремальних умов (пожеж, аварій, стихійних лих);
7. Профілактика травматизму та професійних захворювань в умовах виробництва;
8. Безпека життєдіяльності в умовах негативного впливу (шум, радіація, інфрачервоне випромінювання);
9. Оцінка ризику та розробка ефективних заходів в умовах радіаційної небезпеки на території колишнього уранового виробництва «Радон»;
10. Проведення судово-технічних експертиз при виникненні на об’єктах надзвичайних ситуацій.
Підготував 10 кандидатів наук. Автор та співавтор понад 350 наукових праць, у тому числі 8 підручників з грифом Мінвузу України, 4 монографій, 60 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

        Основні публікації:
Підручники:
        1. Крикунов Г. Н., Беликов А. С., Залунин В. Ф, Довгаль В. Ф. «Безопасность жизнедеятельности», ИМА-пресс, Дн-ск, 1995р.
        2. Крикунов Г. Н., Беликов А. С., Залунин В. Ф. «Безопасность жизнедеятельности», учебник Дн-вск, Пороги, 1992 р.
        3. Беликов А. С., Шлыков Н. Ю., Рабич Е. В. учебник «Основы охраны труда», Дн-ск, из-во «Свідлер А.Л.»2006 г., підручник з гріф «МОНУ»
        4. Бєліков А. С., Касьян А. Н., Дмитрюк С. П., Устимович Л. Д., Годяев С. Г., Голендар В. А. Учебник «Основы охраны труда», Дн-ск, Журфонд, 2007 г., підручник з гріф «МОНУ»
        5. Соколов И. А., Запрудин В. Ф., Бєликов А. С., Савицкий Н. В., Пилипенко О. В. Учебник «Радиационное качество жилых зданий и пути его обеспечения», Под ред. д.т.н. Соколова И. А.– Дн-ск 2007 г., підручник з гріф «МОНУ»
        6. Соколов І. А., Запрудін В. Ф., Бєліков А. С., Пили-пенко О. В. Підручник «Радонова безпека житлових будівель», Днепропетровск, из-во «Свідлер А.Л.», 2008 р, Гріф «МОНУ», підручник з гріф «МОНУ»
        7. Бєліков А. С., Запрудин В.Ф., Савицкий Н. В. Пилипенко О. В. учебник для студентов высших учеб-ных заведений «Радиационная безопасность зданий с учетом инновационных направлений в строительстве»: Дніпропетровськ, Баланс – клуб, 2009р., підручник з гріф «МОНУ»
        8. Бєліков А. С., Шевяков О. В., Шаломов В. А., Мелашич В. В., Сафонов В. В., Шликов М. Ю., Малий В.В., Реуцький М.В підручник «Ергономіка в будівництві», Дніпропетровськ: IМА – прес, 2009, підручник з гріф «МОНУ»
Навчальні посібники:
        1. Беликов А. С. Кулєшов М. М. Уваров Ю. В. Олійник О. Л. Пустомельник В. П. Пожежна безпека будівель та споруд: Навчальний посібник.- Харків, 2004 – 271 с.
Статті:
        1. Беликов А. С., Голендер В.А., Касьян И.А., Шаломов В.А., Лимина И.Б. «Экспериментально-теоретические исследования процессов образования пятен контакта при работе АСП», вісник, ПДАБА,
Дн-ськ 2007, №11, С. 35-41
        2. Беликов А. С., Голендер В.А., Касьян А.И., Стеценко Ю.Ф. «Тактико-техническое обоснование применения средств малой механизации при чрезвычайных ситуациях», сб. научных трудов „Строительство, материаловедение, машиностроение» Вып.. 45, ч.2. Дн-ск, 2008, с. 172-177
        3. Беликов А. С., Приходько А.П., Гупало О.С., Шаломов В.А., Егурнов А.И. «Обеспечение радиационного качества при проектировании и строительстве зданий в сейсмоопасной зоне», сб. научных трудов „Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» Вип.. 69, Киев 2008 с. 595-602
        4. Беликов А. С., Кременчуцкий Н.Ф., Котченко Ю.В., Лимина И.Б. «К вопросу применения специальных средств при подготовке верхолазов для выполнения  работ в экстремальных условиях», Сб. научных трудов „Строительство, материаловедение, машиностроение» Вып.. 46, ПГАСА Дн-ск, 2008, с. 144-150
        5. Беликов А. С., Гупало В.И., Денисенко В.И., Шаломов В.А. «Радиационная безопасность применяемых строительных материалов», сб. научных трудов „Строительство, материаловедение, маши-ностроение» Вып.. 46, ПГАСА Дн-ск, 2008, с. 21-28
        6. Беликов А. С., Колесник И. А., Стрижекуров А. Е. «Пути повышения микроклиматических параметров в помещении при его теплодифицитном отоплении»,
сборник научных трудов «Строительство, материало-ведение, машиностроение», Выпуск 49 Дн-ск, ПГАСА, 2009 с.44-47
        7. Беликов А. С., Колесник И. А. «Влияние окру-жающей среды на параметры внутреннего воздуха помещений в отопительный период», сборник научных трудов Выпуск 49 «Строительство, материаловедение, машиностроение», Дн-вск, ПГАСА, 2009, с.112-115
Монографії:
        1. Беликов А. С. «Теоретическое и практическое обоснование эффективности применения огне-защитных покрытий для снижения горючести материалов и повышение огнестойкости строительных конструкций» Дн-ск, ПГАСА, 2000 г.
        2. Беликов А. С., Рамзанов Л.И., Рамзанов А.Л., Хохлов А.В. «Лазерная терапия – стимулятор резервов организма человека в поддержании его жизнедеятельности (пособие для врачей)» ПКФ “Оксамит - Текс”- Дн-ск, 2003.- 182с.
Методичні вказівки:
        1. Бєліков А.С., Пилипенко О.В., Рабіч О.В.,
Пушнін Л.П. Методичні вказівки для проведення практичних та лабораторних робіт з курсу «Визначення температури вспалаху горючих речовин» з дисципліни «Пожежна безпека», 2005 р.
        2. Беликов А. С., Шаломов В.А. «Методы и средства тушения пожаров» Методические указания для самостоятельной работы по охране труда, 2007, С.36

        Нагороди:
Результати наукових розробок експонувалися на ВДНГ СРСР і відмічені срібною медаллю, нагороджений знаком «Винахідник СРСР»

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України