Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Башев Валерій Федорович 
Доктор фізико-математичних наук, професор
Завідувач кафедри  металофізики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Контакти:

Телефон робочий: (056) 776-58-86

e-mail: Bashev_vf@ukr.net
Наукова біографія

У 1969 році закінчив Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Фізик, фізик-металофізик, викладач фізики».

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Закономірності формування метастабільних станів при гартуванні з рідкого стану» за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла, спецрада Московського інституту сталі та сплавів.

Докторську дисертацію на тему «Особливості формування нерівноважних станів у сплавах «метал-метал», «метал-неметал», отриманих загартуванням з розтопу і пари» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла захистив у 2000 році, спецрада Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

Основні наукові напрямки роботи:

Теоретичні й експериментальні аспекти формування метастабільних станів та властивостей металів, отриманих в умовах наднерівноважної кристалізації з рідини та пари. Результати впроваджені на НВО «Дніпропетровський машинобудівний завод», НВО «Микропровод» (м. Кишинів).

Автор понад 180 наукових праць, 23 авторських свідоцтв СРСР та патентів України, 9 навчальних та методичних посібників. Учасник більш ніж 75 міжнародних наукових форумів. Член спецради ДНУ із захисту докторських дисертацій. Під його керівництвом захищені дві кандидатські дисертації.

Викладацька та наукова діяльність:

З 1969 р. по 2000 р. працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітника, з 2000 р. і дотепер – за сумісництвом провідний науковий співробітник, науковий керівник держбюджетних тем. У 1986 р. було присвоєно звання «старший науковий співробітник». З 1994 р. – зав. кафедри металофізики фізичного факультету ДДУ, у 2003 р. присвоєно вчене звання професора кафедри металофізики, з 1999р. і дотепер – завідувач кафедри металофізики ДНУ.

Основні публікації:

1.Шпак А.П. Фазовый состав и физические свойства высокоуглеродистых пленок Fe-C / А.П. Шпак, В.Ф. Башев, Г.П. Брехаря,В.И., Большаков, Ф.Ф., Доценко,О.Е. Белецкая ,С.И. Рябцев // Металлофизика и новейшие технологии. ­ 2007 – №1. – С. 1369-1381.

2.Ovrutsky А.М. Modeling of initial crystallization in Al-10Ni and the Al-5Ni-2,7Y alloys at high undercooling / A.M. Ovrutsky, V.F. Bashev, A.S. Prokhoda // Computational Mat.Sci. – v.50, p. 1937-1943.

3.Башев В.Ф. Особенности формирования металлической жилы при литье микропровода /, В.Ф. Башев, Н.А. Куцева, В.С. Ларин, А.И. Кушнерев, А.П. Жуков.

4.Башев В.Ф. Эмиссионные свойства тонкопленочных изделий сплавов из несмешивающихся компонентов / В.Ф. Башев, Ф.Ф. Доценко, С.И. Рябцев // Физика металлов и металловедение. – 2010 – т.110. – №3. – С. 237-242.

5.Овруцкий А.М. Расширенная схема моделирования массовой обработки на структуру микропровода системы Co-Fe-Ni-Si-B / А.М. Овруцкий, В.Ф. Башев, А.А. Рожко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009 – т.30. – №7. – С. 955-969.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України