Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Балакін Валерій Федорович 
Доктор технічних наук , професор
Контакти:

тел. роб. (0562)46-04-58, (056)374-86-81

Наукова біографія

Народився 4 лютого 1944 р. у м. Викса, Горьківської області.

Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1965 р. за фахом "Обробка металів тиском".

У 1968 р. закінчив аспірантуру по кафедрі обробка металів тиском цього ж інституту.

У 1969 р. в НМетАУ захистив кандидатську дисертацію на тему: "Деякі питання теорії і практики застосування скломастил у процесі гарячого пресування нержавіючої сталі".

Доктор технічних наук. Тема дисертації: "Розробка наукових основ і технології виробництва труб зі сплавів гідропресуванням" (1992 р.). Дисертація захищена у НМетАУ.

Викладацька та наукова діяльність:

З 1965 року по теперішній час працює в Національної металургійній академії України.

Професор кафедри технологічного проектування з 2002 р. Організатор і науковий керівник напрямку в області гідропресування труб і профілів.

З 2004 року  завідувач кафедри «Технологічного проектування».

Завдяки науковій та педагогічній діяльності Балакіна В.Ф. створені умови для подальшого розвитку викладання  інформаційних дисциплін, пов’язаних з автоматизованим проектування металургійних технологій та цехів. Творчо і ефективно  працює над вдосконаленням навчальної  і наукової роботи  колективу кафедри, керує підготовкою аспірантів, впроваджує сучасні методи освітньої  діяльності.

Основні досягнення:

Має 236 наукових праць, з них 6 монографій в області теорії і технології обробки металів тиском, математичного моделювання. У 2001 році Російською академією природознавчих наук і Міжнародною академією авторів наукових відкриттів та винаходів удостоєний диплома на відкриття № 185 «Закономірність  пластичної поведінки в’язкопружних і в’язкопластических середовищ в умовах їх розвиненої  вибропластической деформації», дійсний  член  Міжнародної Академії  авторів  наукових відкриттів і винаходів з 2003 р.

Член Вченої ради академії та спеціалізованої ради. Член кореспондент Академії інженерних наук України.

Основні наукові праці:

1. Друян В.М., Балакин В.Ф. Производство сварных труб: Учебное пособие. - М: Металлургия, 1981. - 184с. 
2. Гидропрессование труб / В.Ф. Балакин, В.М. Друян, Г.А. Фень, и др. - К.: Техника, 1986. - 136с.
3. Кузьменко В.М., Балакин В.Ф. Решение на ЭВМ задач пластического деформирования: Справочник. -К.: "Техніка", 1990. - 132с.
4. Гаран В.И., Балакин В.Ф. Автоматизация технологического проектирования в металлургии: Учебное пособие. - Днепропетровск: Пороги, 2002. - 290 с.
5. Рябчий М.М., Балакін В.Ф., Миронова Т.М. Черная металлургия. Сырье, огнеупоры, продукция, расчеты. Справочник специалиста. – Днепропетровск: ИМА-пресс, 2008. – 372 с

Нагороди:

2006 р. Знак пошани НМетАУ 1 ступеня «За заслуги перед академією» за сумлінну працю та значний внесок у розвиток навчального закладу.

2006 р. Міністерство освіти і науки України відзначило посвідченням «Відмінник освіти України».

2010 р. Нагрудний знак « Петро Могила» Міністерства освіти і науки України за видатні заслуги у науково- педагогічній діяльності.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА  Оргкомітету Російського конкурсу дипломних проектів і магістерських дисертацій в області металургії, «Металургія-2006», МИСиС, г. Москва, за творче руководство дипломуванням. 2006 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА  Оргкомітету Російського конкурсу дипломних проектів і магістерських дисертацій в області металургії, «Металургія-2007», МИСиС, г. Москва, за творче руководство дипломуванням. 2007 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА  Оргкомітету Російського конкурсу дипломних проектів і магістерських дисертацій в області металургії, «Металургія-2008», МИСиС, г. Москва, за творче руководство дипломуванням. 2008 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА  Оргкомітету Російського конкурсу дипломних проектів і магістерських дисертацій в області металургії, «Металургія-2010», МИСиС, г. Москва, за творче руководство дипломуванням. 2010 р.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України