Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Баханов Костянтин Олексійович 
Доктор педагогічних наук, професор
професор кафедри всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії;
проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету
Контакти:
Робоча адреса: вул. Шмідта 4, м. Бердянськ, Запорізька обл.
Телефон робочий: (06153) 3-52-57
e-mail: bahanov@bdpu.org;  nauka_bdpu@mail.ru
Наукова біографія

        Народився 08.02.1960 р. у м. Мєдинь Калузької обл. (Росія). У 1983 р. закінчив Дніпропетровський державний університет. Кандидатську дисертацію на тему “Лабораторні практичні роботи з гуманітарних предметів як засіб розвитку пізнавальної активності старшокласників” зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» захистив у 1993 р. в Науково-дослідному інституті педагогіки України. Захист докторської дисертації на тему “Теоретико-методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти” (спеціальність 13.00.02 – «Теорія та методика навчання» (історія та суспільствознавчі дисципліни)) відбувся у 2007 р. в Інституті педагогіки АПН України.

        Основні наукові досягнення:
        Баханов К.О.професор кафедри всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії; проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету. Є членом журі всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” (Історія), Всеукраїнських турнірів юних істориків, ради з моніторингу сучасних шкільних підручників з історії при Українському інституті національної пам’яті, ради з освіти та науки при Бердянському міськвиконкомі. Є членом-кореспондентом Академії педагогічних і соціальних наук з 2005 р., головним редактором університетських наукових видань: “Збірник наукових праць (Педагогічні науки)”, “Концептуальні засади сучасної шкільної історичної освіти”, “Українсько-німецькі педагогічні студії”, “Українсько-російські педагогічні студії”; “Pedagogical review” українсько-англійські педагогічні студії. К.О.Баханов є співавтором: Програм із всесвітньої історії (1998, 2001 р.) для загальноосвітніх навчальних закладів (2005 р.); “Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з історії”; залучався до роботи над Державним стандартом у галузі “Суспільствознавство”.

        Основні публікації:
        Має 205 наукових публікацій, серед яких основні наступні:
1. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 324 с.;
2. Оновлення змісту сучасної шкільної історичної освіти: монографія – Донецьк: ТОВ ”Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 326 с.;
3. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: монографія. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 384 с.;
4. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України: Посібник для вчителя. – К.: Генеза, 1996. – 208 с. (гриф МОН України);
5. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти: Посібник. – Х.: Вид. група “Основа”, 2005. – 128 с.;
6. Шкільна програма з історії: становлення змісту: посібник. – Х.: Вид. група “Освіта”. – 2009. – 127 с.

        Нагороди:
Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України (1999 р., 2005 р.);
Запорізької обласної державної адміністрації;
знаками: “Петро Могила” (2006 р.), “Відмінник народної освіти УРСР” (1991 р.), “Відмінник освіти України” (1998),
медаллю Академії педагогічних наук України “Ушинський К.Д.” (2010 р.) за особистий вагомий внесок у розвиток шкільної та вищої історичної і педагогічної науки України, підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України