Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Баєв Станіслав Віталійович 
доктор технічних наук, професор
професор кафедри вищої математики
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
Контакти:

Робоча адреса: 49005, Дніпропетровськ, 5, вул. Чернишевського, буд. 24а
Телефон робочий: 47-32-07

Наукова біографія

        Народився 5 липня 1939 року на Україні в м. Запоріжжя. В 1962 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю “мости і тунелі” і отримав кваліфікацію інженера-будівельника мостів та тунелів. В 1988 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Математика” і отримав кваліфікацію математика, викладача (диплом з відзнакою).
        Захистив кандидатську дисертацію на тему “Деякі задачі автоколивань за сухим тертям” за спеціальністю 01.022 – опір матеріалів і будівельна механіка в 1970 р. Захист проходив у Раді Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту.
        В 2001 році захистив докторську дисертацію на тему “Розвиток та обгрунтування методу змінного масштабу в будівельній механіці ” за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка. Захист проходив у спеціалізованій  вченій раді Дніпропетровської академії будівництва та архітектури.
       Місцем основної роботи є Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (раніше Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут), професор кафедри вищої математики. Загальний стаж роботи 53 роки. Наукову діяльність почав в 1969 році молодшим науковим співробітником Дніпропетровського відділення Інституту механіки АН УРСР. Стаж наукової роботи 40 років. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 39 років в т.ч. у даному навчальному закладі 38 років.
        Опублікував 83 наукові та методичні праці, з них 22 після захисту докторської дисертації. Баєв С.В. є академіком АН Вищої Освіти України.

        Основні напрямки наукової роботи:
        Наукова робота присвячена одному з аналітичних методів нелінійної механіки - методу змінного масштабу, який був розроблений у монографіях академіка НАН України М.Г.Бондаря для дослідження коливань та стійкості нелінійних систем. В докторській дисертації С. В. Баєва та у подальших роботах метод змінного масштабу одержав математичне обґрунтування.

        Основні наукові досягнення:
        Виконано доказ збіжності наближень і побудована їх оцінка. Розвинений метод є важливим інструментом дослідження нелінійних коливань, дуже зручним в інженерній практиці, особливо для дослідження стаціонарних коливань. В наукових роботах проведено математичне тлумачення методу Н.Г.Бондаря, вперше побудовано формули наближеного розв’язку, визначено умови, які мають задовольняти коефіцієнти нелінійних рівнянь або рівнянь із змінними коефіцієнтами для придатності методу, побудувано оцінку наближень, за допомогою якої виконується вибір формули наближеного розв’язку в залежності від початкових умов. За допомогою розвинутого метода розглянуто задачі будівельної механіки. Вперше впроваджено засіб прямого застосування методу змінного масштабу до розв’язання нелінійного рівнянь у частинних похідних. Показано, що метод змінного масштабу може бути плідним і для дослідження стійкості розв’язку нелінійних диференціальних рівнянь і не потребує побудови функцій Ляпунова.
Дві публікації присвячено визначенню умов стійкості розв’язку. Декілька останніх публікацій стосуються дослідження вільних поперечних коливань системи з перескоком, якою є стиснений в повздовжньому напрямі стрижень, складений з двох шарів металів із різним коефіцієнтом лінійного розширення, і який знаходиться під впливом нагрівання або охолоджування.

        Основні публікації:
1. Баев С.В., Овчаренко А.Г. О температурных трещинах в мостовых железобетонных балках // Известия Вузов “Строительство и архитектура“, №12, 1979..-С. 99-102.
2. Бондарь Н.Г., Баев С.В. Решение одного класса дифференциальных уравнений механики методом переменного масштаба //Докл. АН УССР. Сер. А.-1986.-№11.-С.23-25.
3. Бондарь Н.Г., Баев С.В. Приближенное решение дифференциального уравнения с переменными коэффициентами методом переменного масштаба // Докл.АН УССР. Сер.А. - 1987. - №2. - С.7-11.
4. Баев С.В. Прямой метод переменного масштаба в некоторых задачах строительной механики //Вісник Академії будівництва та архітектури. Вип. 9. Київ: 2000. - С. 17 – 20.
5. Баев С.В. Свободные колебания балки с переменными параметрами //Сб. наук. праць Приднiпровськоi державноi академii будiвництва та архiтектури та Варшавського технічного університету ”Теоретичнi основи будiвництва”. Том 9. – Днепропетровск: 27.06-1.07. 2001.– С. 13-18.
6. Баев С.В. Построение решения системы дифференциальных уравнений методом переменного масштаба // Вопросы динамики мостов и теории колебаний: межвуз. сб. научн. трудов. - Днепропетровск: ДИИТ, 1993. С.36-45.
7. Баев С.В. Об устойчивости решения некоторого класса нелинейных дифференциальных уравнений // Сб. наук. праць Приднiпровської державноi академiї будiвництва та архiтектури та Варшавського технічного університету ”Теоретичнi основи будiвництва”. Том 11. – Дн-ск - Варшава: червень 2003.– С. 37 – 42.
8. Баев С.В. Теоретические основы работы упругой системы с прощелкиванием в качестве теплового двигателя // Сб. наук. праць Приднiпровськоi державноi академii будiвництва та архiтектури та Варшавського технічного університету ”Теоретичнi основи будiвництва”. Том 16. – Дніпропетровськ-Варшава: червень 2008.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України