Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Алфьоров Сергій Миколайович 
Доктор юридичних наук, професор
Ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Контакти:

Робоча адреса: проспект Гагаріна, 26, м. Дніпропетровськ, 49005

Телефон робочий: (056) 377-34-80

e-mail: mail@dduvs.dp.ua
Наукова біографія

Народився 22 жовтня 1956 року у м. Жердевка Тамбовської області.

Освіта вища, в 1986 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР, в 1990 році – Академію МВС СРСР. Заслужений юрист України.

Плідно працює на науковій ниві. У 2003 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.08 (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), у 2011 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

У 2004 році йому присвоєно вчене звання доцента, у 2011 р. – присвоєне вчене звання професора по кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

В його доробку більше 50 наукових праць. Понад 25 років працював у практичних підрозділах УМВС України в Запорізькій області. Пройшов шлях від дільничного інспектора міліції до начальника УМВС України в Запорізькій області. На чолі Запорізької міліції зумів у стислі строки досягти помітних позитивних зрушень в оперативно-службовій діяльності. Більше ніж наполовину зменшилась кількість злочинів, скоєних у громадських місцях. Значно зріс авторитет органів внутрішніх справ в області, підвищилась довіра до них з боку населення.

Як кваліфікований юрист, досвідчений практик у липні 2002 року призначений ректором Запорізького юридичного інституту МВС України. З листопада 2005 року по лютий 2011 року обіймав посаду проректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – начальника Запорізького юридичного інституту. З лютого 2011 року працює ректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

За час роботи в навчальному закладі доклав значних зусиль для підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу, зміцнення науково-педагогічного потенціалу, створення сприятливих умов для праці, навчання, дозвілля. Здійснив низку управлінських заходів, спрямованих на створення організаційно-правових умов ефективного функціонування навчального закладу, запровадження ступеневої освіти і досягнення на цій основі нової якості підготовки фахівців для органів внутрішніх справ.

Під його керівництвом здійснюється якісне комплектування навчального закладу перемінним складом, поліпшення профорієнтаційної та пропагандистсько-роз'яснювальної роботи. Активна та різноманітна профорієнтаційна робота дозволяє здійснювати відбір найбільш обдарованої молоді.

Докладає значних зусиль для розвитку юридичної науки, максимального використання та впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та правоохоронну практику.

Під його керівництво було підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій.

Основні публікації:

1.Особливості провадження досудового слідства у кримінальних справах за участю іноземців. Монографія / С.М. Алфьоров, П.Г. Назаренко.— Запоріжжя : Юридичний ін‑т ДДУВС, 2010.— 204с.

2.Кримінальна відповідальність за погрози застосуванням фізичного насильства. Монографія. – С.М. Алфьоров, В.В. Шаблистий. – Запоріжжя :ФОП Зеленкевич Л.П., 2011. – 240 с.

3.Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ. Монографія / С.М. Алфьоров. – Х.: Золота миля, 2011. – 372с.

4.Основи адміністративного права. Навчальний наочний посібник / С.М. Алфьоров, С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін.— Запоріжжя : Юридичний ін‑т ДДУВС, 2011.— 198с.

5.Правові та психологічні аспекти тактики захисту та затримання неозброєного й озброєного злочинця. Практичний посібник / С.М. Алфьоров, М.О. Середа.— Запоріжжя : Юридичний ін т ДДУВС, 2009.— 72с.

6.Правознавство в тестах і коментарях. Навчально-методичний посібник / Алфьоров С.М., Будько З.М., Ващенко С.В., Вітвіцький С.С. та ін. ; за ред. С.М. Алфьорова, С.В. Ващенка.— 2-ге. вид.— Запоріжжя : Юридичний ін т ДДУВС, 2008.— 270с.

7.Алфьоров С.М. Діяльність ОВС України щодо забезпечення прав і свобод людини. тези: Захист прав, свобод та законних інтересів особи на досудових стадіях кримінального судочинства України : Всеукраїнська науково-практична конференція, 29-30 квітня 2010 року, м.Херсон : програма.— Запоріжжя : Юридичний ін т ДДУВС, 2010.— С.4.

8.Дискусійні положення щодо суб’єкта злочину за чинним кримінальним законом. Наукова стаття: Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.— 2010.— №1.— С.139-143.

9.Проблеми визначення погрози застосуванням фізичного насильства та його диференціації. Наукова стаття: Право і суспільство: наук. журнал. – 2010. - №1. – С. 86-89.

10.Особливості відповідальності організатора чи керівника групи як суб’єкта злочину передбаченого ст. 181 Кримінального кодексу України (теоретико-правовий аспект). Наукова стаття: Вісник Запорізького національного університету. – 2010. - № 1. – С. 135-139.

11.Погроза в кримінальному праві України : проблеми теорії та практики. Наукова стаття: Вісник Академії митної служби України. Серія : “Право”. – 2010. - №1 (4). – С. 118-122.

12.Поняття неформальних радикально налаштованих молодіжних угруповань : кримінологічний аспект. Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. - № 52. – С. 249-253.

Нагороди:

За сумлінну службу та професійні здобутки заохочений численними відзнаками МВС України. У жовтні 1999 року Указом Президента України нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня, у грудні 2007 року Указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». У грудні 2008 року нагороджений орденом «За розвиток Запорізького краю» ІІ ступеня, у жовтні 2009 року – відзнакою «За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя».

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України