Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Алєксєєнко Ігор Григорович 
Доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент
Завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Контакти:

Телефон робочий: (056) 373-12-68

Наукова біографія

У 1987 році закінчив історичний факультет, а у 1995 році юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Європейська модель конституційної юстиції: загальнотеоретичні аспекти» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права. Історія правових та політичних вчень, спецрада Інституту Держави і права імені В.М. Корецького АПрН НАН України, м. Київ. У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Форма державного правління, як парадигма політико-правової взаємодії політичних інститутів» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси, спецрада Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Викладацька та наукова діяльність:

З 1989 року працює на юридичному факультеті ДНУ імені Олеся Гончара, на даний час завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права.

Основні наукові досягнення:

Є автором 3-х монографій, 25 навчальних та навчально-методичних посібників та близько 150 наукових статей, доповідей та тез.

Основні публікації:

1.Алєксєєнко І.Г. Європейська модель конституційної юстиції (порівняльно-правова ретроспектива). [моногр.] / І. Г. Алєксєєнко. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. 230 c. 

2.Алєксєєнко І.Г. Правова охорона Конституції: Україна та закордоний досвід (порівняльно-правовий аналіз). [моногр.] / І. Г. Алєксєєнко Д.: Арт-прес, 2001. 196 с.

3.Алєксєєнко І.Г.  Основи римського приватного права. Навчальний посібник – Д.: Текс, 2005. – 236 с.

4.Алєксєєнко І. Г. Форма державного правління як парадигмальна основа розвитку інституційної структури політики: [моногр.] / І. Г. Алєксєєнко. – Д.: Пороги, 2011.– 428 с.

5.Алєксєєнко І.Г.Деякі аспекти імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України у сфері зовнішньоторговельної діяльності// Держава і право: збірник наукових праць; Інститут Держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010.- С.306-311.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України