Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про портал
Пропустити посилання переходів
За хронологією створенняExpand За хронологією створення
За категоріями видання
За головними установами-видавцями
За типами видання
За періодичністю виходу номерів
Абетковий покажчик журналів
Абетковий покажчик збірників
Металл и литье Украины
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения
Вісник Українського матеріалознавчого товариства
Электронная микроскопия и прочность материалов
Інструментальний світ
Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении
Проблемы машиностроения
Механика твердого тела
Nonlinear Oscillations (Нелінійні коливання)
Нелинейные граничные задачи
Methods of Functional Analysis and Topology (Методи функціонального аналізу і топології)
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applycations (SIGMA)
Theory of Stochastic Processes (Теорія стохастичних процесів)
Український математичний вісник
Екологічна безпека та природокористування
Індуктивне моделювання складних систем
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Наука. Релігія. Суспільство
Науково-технічна інформація
Реєстрація, зберігання і обробка даних
Український реферативний журнал "Джерело". Серія 2. "Техніка. Промисловість. Сільське господарство"
Український реферативний журнал "Джерело". Серія 1. "Природничі науки"
Геотехническая механика
Advances in Astronomy and Space Physics
Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics
Фізико-технічні проблеми гірничого виробництва
Геодинаміка
Екологія і природокористування
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук HAH України
Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту
Системы контроля окружающей среды
Тектоніка і стратиграфія
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики
Наноструктурне матеріалознавство
Труды Института проблем материаловедения HAH Украины. Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды
Современные проблемы физического материаловедения
Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Відновлювана енергетика
Керамика: наука и жизнь
Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития 

Тип видання: Збірник 
 

Сфера розповсюдження: Загальнодержавний 
Рік заснування: 2000 
Проблематика:
Результати наукових досліджень академічних бібліотек та інформаційних центрів, обговорення проблемних питань, відомості про інформаційні продукти ЦБ і НДЦ національних академій наук
Періодичність: 1 раз на рік 
ISSN:  
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16086-4558Р від 16.12.2009 
Мова видання: російська 
Засновник(и):
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Відділення: історії, філософії та права 
Головний редактор: академік НАН України О.С. Онищенко 
Заступник(и) головного редактора:  
Відповідальний(і) секретар(і): Г.І. Солоіденко 
Редакційна колегія та рада:
  
Науковий(і) редактор(и):  
Установа-видавець: Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського 
Адреса редакції: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Київ-39, 03039, Україна 
Контактні номери: Тел.: (0-44) 525-74-90, Факс: (0-44) 524-35-92 
Електронна пошта: natazachar@bigmir.net 
Веб-сторінка:  
Додаткові відомості:
Категорія видання: Збірники установ НАН України 


Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+