Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про портал
Пропустити посилання переходів
Архів новин 2013 року
Архів новин 2012 року
Архів новин 2011 року
Архів новин 2010 року
Архів новин 2009 року
Архів новин 2008 року
Архів новин 2007 року
Щодо актуального питання про включення періодичних видань до міжнародних наукометричних баз даних 
 
 
Напередодні другої Міжнародної науково-практичної конференції “Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных”, яка проходитиме 24-26 вересня 2013 року у Москві (РФ) та у зв'язку з новими вимогами ДАК МОН України до фахових періодичних видань наводимо "Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS". які було  підготовлено співробітниками групи з науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України за матеріалами видання "Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS: рекомендации и комментарии", авт. – О.В. Кирилова, к. т. н. завідувач відділенням ВІНІТІ РАН, член Експертної ради (CSAB) БД SCOPUS, та опубліковані у Збірнику нормативних документів з питань упорядкування видавничої діяльності установ НАН України (К. : Академперіодика, 2013).
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+