Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Науково-видавнича рада
Питання
Нормативні акти
Книжкові видання
Періодичні видання
Показники
Про портал
Пропустити посилання переходів
Всі видання 2012 року
Археологія
Астрономія
Біологія
Географія
Геологія
Гірнича справа
Екологія
Економіка
Енергетика
Інформатика
Історія
Історія науки
Культурологія
Літературознавство
Математика
Матеріалознавство
Медичні науки
Механіка
Мистецтвознавство
Мовознавство
Політологія
Радіобіологія
Соціологія
Сходознавство
Технічні науки
Фізика
Філософія
Хімія
Юридичні науки
Каталог 2004 року
Каталог 2005 року
Каталог 2006 року
Каталог 2007 року
Каталог 2008 року
Каталог 2009 року
Каталог 2010 року
Каталог 2011 року
Каталог 2013 року
Каталог 2014 року
Київські полоністичні студії. – Т. 19 

Вид видання: Збірники наукових праць 
 

Рубрика: Літературознавство 
Мова видання: Українська 
Автор(и):  
Редактор: редкол.: М.Г. Жулинський, Р.П. Радишевський (відп. ред.), О.Г. Астаф’єв [та ін.]  
Головна установа: Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка 
Відділення: літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи-видавці:
Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та ін.
Де і ким видано: К. : Ун-т "Україна" 
Рік: 2012 
Обсяг: 544 с. (Ум. друк. арк. 63,2) 
Тираж: 250 
ISBN: 978-966-388-379-3. 
Примітки:
 
Анотація (укр.):
Черговий том містить праці, які висвітлюють питання польсько-українських взаємин, зокрема й матеріали до ювілеїв Станіслава Вінценза, Чеслава Мілоша, Юзефа Крашевського, Лесі Українки. Статті українських і зарубіжних дослідників порушують широкий спектр полоністичних проблем: літературознавчих, мовознавчих та культурологічних.
Аудиторія (укр.):
 
Анотація (інш.мовою):

Очередной том содержит работы, освещающие вопросы польско-украинских взаимоотношений, в том числе и материалы к юбилеям Станислава Винценза, Чеслава Милоша, Юзефа Крашевского, Леси Украинки. Статьи украинских и зарубежных исследователей поднимают широкий спектр полонистических проблем: литературоведческих, языковедческих и культурологических.

Аудиторія (інш.мовою):
 
Проект:  
Отримано НВР:  

Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+