Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Науково-видавнича рада
Питання
Нормативні акти
Книжкові видання
Періодичні видання
Показники
Про портал
Пропустити посилання переходів
Всі видання 2011 року
Археологія
Астрономія
Біологія
Географія
Геологія
Гірнича справа
Екологія
Економіка
Енергетика
Інформатика
Історія
Історія науки
Книгознавство. Бібліотекознавство
Культурологія
Літературознавство
Математика
Матеріалознавство
Медичні науки
Механіка
Мистецтвознавство
Мовознавство
Політологія
Радіобіологія
Соціологія
Сходознавство
Технічні науки
Фізика
Філософія
Хімія
Юридичні науки
Каталог 2004 року
Каталог 2005 року
Каталог 2006 року
Каталог 2007 року
Каталог 2008 року
Каталог 2009 року
Каталог 2010 року
Каталог 2012 року
Каталог 2013 року
Комп’ютерна лексикографія 

Вид видання: Монографії 
 

Рубрика: Мовознавство 
Мова видання: Українська 
Автор(и): В.А. Широков  
Редактор: наук. ред. О.В. Палагін, В.Г. Скляренко  
Головна установа: Український мовно-інформаційний фонд 
Відділення: літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи-видавці:
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Де і ким видано: К. : Наук. думка 
Рік: 2011 
Обсяг: 351 с. (Ум. друк. арк. 22,0 ; Обл.-вид. арк. 22,0) 
Тираж: 300 
ISBN: 978-966-00-1169-4 
Примітки:
 
Анотація (укр.):
Монографію присвячено когнітивним, лінгвістичним та системотехнічним принципам сучасної комп’ютерної лексикографії. Виклад базується на феноменології лексикографічного ефекту в інформаційних системах. В якості конструктивних концептуальних інструментів використано теорію семантичних станів та теорію лексикографічних систем. Розглянуто сучасні програмні засоби, які застосовуються в комп’ютерній лексикографії, викладено метод та основи формування віртуальних лексикографічних лабораторій – ефективного й перспективного інструментального засобу підтримки сучасного лексикографування. Концептуальні та інструментальні засоби широко проілюстровано прикладами їх застосування до фундаментальних комп’ютерних словникових систем та Українського національного лінгвістичного корпусу, створених в Українському мовно-інформаційному фонді. Подано приклади узагальнень лексикографічного опису мовної системи, а також їх можливе застосування до формування максимально повного словника однієї мови та "словника всіх мов".
Аудиторія (укр.):
Книга розрахована на вчених та фахівців у галузі прикладної, математичної, когнітивної лінгвістики та інформаційних наук. Вона буде корисна також студентам і аспірантам відповідних спеціальностей
Анотація (інш.мовою):

Монография посвящена когнитивным, лингвистическим и системотехническим принципам современной компьютерной лексикографии. Исследование базируется на феноменологии лексикографического эффекта в информационных системах. В качестве конструктивных концептуальных инструментов использованы теория семантических состояний и теория лексикографических систем. Рассмотрены современные программные средства, которые применяются в компьютерной лексикографии, изложен метод и основы формирования виртуальных лексикографических лабораторий – эффективного и перспективного инструментального средства поддержки современного лексикографирования. Концептуальные и инструментальные средства широко проиллюстрированы примерами их применения в фундаментальных компьютерных словарных системах и Украинского национального лингвистического корпуса, созданных в Украинском языково-информационном фонде НАН Украины. Представлены примеры обобщений лексикографического описания языковой системы, а также их возможное применение к формированию максимально полного словаря одного языка и "словаря всех языков".

Аудиторія (інш.мовою):
Книга рассчитана на ученых и специалистов в области прикладной, математической, когнитивной лингвистики и информационных наук. Она будет полезна также студентам и аспирантам соответствующих специальностей
Проект: Наукова книга 
Отримано НВР: 23.05.2012 

Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+