Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Науково-видавнича рада
Питання
Нормативні акти
Книжкові видання
Періодичні видання
Показники
Про портал
Пропустити посилання переходів
Всі видання 2010 року
Археологія
Астрономія
Біологія
Географія
Геологія
Гірнича справа
Екологія
Економіка
Енергетика
Інформатика
Історія
Історія науки
Книгознавство. Бібліотекознавство
Культурологія
Літературознавство
Математика
Матеріалознавство
Медичні науки
Механіка
Мистецтвознавство
Мовознавство
Політологія
Радіобіологія
Соціологія
Сходознавство
Технічні науки
Фізика
Філософія
Хімія
Юридичні науки
Каталог 2004 року
Каталог 2005 року
Каталог 2006 року
Каталог 2007 року
Каталог 2008 року
Каталог 2009 року
Каталог 2011 року
Каталог 2012 року
Каталог 2013 року
Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. : Т. 16 

Вид видання: Збірники наукових праць 
 

Рубрика: Літературознавство 
Мова видання: Українська 
Автор(и):  
Редактор: відп. ред. та упоряд. Р.П. Радишевський ; редкол. : Ю.Л. Булаховська, М.Г. Жулинський, Р.П. Радишевський  
Головна установа: Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка 
Відділення: літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи-видавці:
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України [та ін.]
Де і ким видано: К. : МП Леся 
Рік: 2010 
Обсяг: 654 с. (Ум. друк. арк. 39,7) 
Тираж:  
ISBN: 966-8126-33-5 
Примітки:
серія "Київські полоністичні студії"
Анотація (укр.):
Черговий XVI том "Київських полоністичних студій" присвячений 10-й річниці науково-педагогічної діяльності кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Збірник містить праці українських і зарубіжних учених, які займаються вивченням актуальних проблем полоністики та порушують літературознавчі, компаративістичні, перекладознавчі, мовознавчі й фольклористичні проблеми.
Аудиторія (укр.):
 
Анотація (інш.мовою):

Очередной XVI том "Киевских полонистических студий" посвящен 10-й годовщине научно-педагогической деятельности кафедры полонистики Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сборник содержит труды украинских и зарубежных ученых, занимающихся изучением актуальных проблем полонистики и поднимающих литературоведческие, компаративистические, переводоведческие, языковедческие и фольклористические проблемы.

Аудиторія (інш.мовою):
 
Проект:  
Отримано НВР:  

Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+