Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про портал
Пропустити посилання переходів
Всі видання 2006 року
Астрономія
Біологія
Географія
Геологія
Гірнича справа
Екологія
Економіка
Енергетика
Етнологія
Інформатика
Історія
Історія науки
Культурологія
Літературознавство
Математика
Матеріалознавство
Медичні науки
Механіка
Мистецтвознавство
Мовознавство
Політологія
Радіобіологія
Соціологія
Сходознавство
Технічні науки
Фізика
Філософія
Хімія
Юридичні науки
Історія українського мовного етикету. Звертання 

Вид видання: Монографії 
 

Рубрика: Мовознавство 
Мова видання: Українська 
Автор(и): Миронюк О. М. 
Редактор:  
Головна установа: Ін-т української мови 
Відділення: літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи-видавці:
Ін-т української мови НАН України
Де і ким видано: К.: Логос 
Рік: 2006 
Обсяг: 167 с. (Обл.-вид. арк. 10,2). 
Тираж: 300 
ISBN: 966-581-702-7 
Примітки:
 
Анотація (укр.):
У монографії вперше ґрунтовно досліджується історія укр. мовного етикету в ситуації звертання. Крім теоретичних питань, у роботі докладно висвітлюється функціонування як граматичних (займенники ти, ви та ін.), так і лексичних (пан, добродій, товариш та ін.) засобів вираження ввічливості в давньоукраїнській, староукраїнській та сучасній українській мові. Книга насичена багатим ілюстративним матеріалом, вирізняється простотою і доступністю викладу. Дослідження становить інтерес як для фахівців (студентів-філологів, викладачів мовознавчих дисциплін), так і для широкого загалу читачів, для всіх, хто любить рідне слово.
Аудиторія (укр.):
 
Анотація (інш.мовою):

В монографии впервые основательно исследуется история украинского речевого этикета в ситуации обращения. Кроме теоретических вопросов, в работе подробно освещается функционирование как грамматических (местоимения ти, ви и др.), так и лексических (пан, добродій, товариш и др.) средств выражения вежливости в древнеукраинском, староукраинском и современном украинском языке. Книга содержит большой иллюстративный материал, отличается простотой и доходчивостью изложения. Исследование представляет интерес как для специалистов (студентов-филологов, преподавателей языковедческих дисциплин), так и для широкого круга читателей, для всех, кто любит родное слово.

Аудиторія (інш.мовою):
 
Проект:  
Отримано НВР:  

Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+