Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про портал
Пропустити посилання переходів
Всі видання 2006 року
Астрономія
Біологія
Географія
Геологія
Гірнича справа
Екологія
Економіка
Енергетика
Етнологія
Інформатика
Історія
Історія науки
Культурологія
Літературознавство
Математика
Матеріалознавство
Медичні науки
Механіка
Мистецтвознавство
Мовознавство
Політологія
Радіобіологія
Соціологія
Сходознавство
Технічні науки
Фізика
Філософія
Хімія
Юридичні науки
Художня культура західних і південних слов’ян (XIX – початок XX століття): Енциклопедичний словник 

Вид видання: Монографії 
 

Рубрика: Мистецтвознавство 
Мова видання: Українська 
Автор(и):  
Редактор: Голов. ред. Г. А. Скрипник. 
Головна установа: Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського 
Відділення: літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи-видавці:
Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології iм. М. Т. Рильського НАН України
Де і ким видано: К. 
Рік: 2006 
Обсяг: Ум. друк. арк. 26,9. 
Тираж:  
ISBN: 966-02-4101-1 
Примітки:
 
Анотація (укр.):
Енциклопедичний словник не має аналогів серед славістичних видань. Статті відображають національну своєрідність культурних та мистецьких процесів, що відбувалися у західних та південних слов’ян у XIX – на початку XX ст., знайомлять з персоналіями фольклористів, композиторів, художників, театральних діячів та культурно-мистецькими центрами й осередками.
Аудиторія (укр.):
Видання розраховане на широке коло читачів – як науковців-славістів, так і студентів філологічних та мистецтвознавчих факультетів вищих навчальних закладів. Книжка стане у пригоді всім тим, хто цікавиться художньою культурою слов'янських народів.
Анотація (інш.мовою):

Энциклопедический словарь не имеет аналогов среди изданий славистики. Статьи отображают национальное своеобразие культурных и художественных процессов, которые происходили у западных и южных славян в XIX  в начале XX  ст., знакомят с персоналиями фольклористов, композиторов, художников, театральных деятелей и культурно-художественными центрами и ячейками.

Аудиторія (інш.мовою):
Издание рассчитано на широкий круг читателей  как научных работников-славистов, так и студентов филологических и искусствоведческих факультетов высших учебных заведений. Книжка будет полезна тем, кто интересуется художественной культурой...
Проект:  
Отримано НВР: 28.11.2012 

Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+