Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про портал
Пропустити посилання переходів
Всі видання 2006 року
Астрономія
Біологія
Географія
Геологія
Гірнича справа
Екологія
Економіка
Енергетика
Етнологія
Інформатика
Історія
Історія науки
Культурологія
Літературознавство
Математика
Матеріалознавство
Медичні науки
Механіка
Мистецтвознавство
Мовознавство
Політологія
Радіобіологія
Соціологія
Сходознавство
Технічні науки
Фізика
Філософія
Хімія
Юридичні науки
Словник українського сакрального мистецтва 

Вид видання: Монографії 
 

Рубрика: Мистецтвознавство 
Мова видання: Українська 
Автор(и):  
Редактор: За наук. ред. М. Станкевича. 
Головна установа: Ін-т народознавства 
Відділення: літератури, мови та мистецтвознавства 
Установи-видавці:
Ін-т народознавства НАН України
Де і ким видано: Львів 
Рік: 2006 
Обсяг: 287 с. (Ум. друк. арк. 20,5). 
Тираж: 1 000 
ISBN: 966-02-3970-Х 
Примітки:
 
Анотація (укр.):
У статтях словника висвітлюються мистецькі засади церковної архітектури та її внутрішнього устрою, ікон і системи іконографії, літургійного посуду, хрестів, свічників, богослужбових книг, священицького облачення і нагород, церковної музики, дзвонів, монастирських садів та ін. Певне місце відведено виявленню дохристиянських джерел українського мистецтва, його стилям, художньої мови та християнської символіки.
Аудиторія (укр.):
 
Анотація (інш.мовою):

В статьях словаря раскрываются художественные принципы церковной архитектуры и ее интерьера, икон и системы иконографии, литургических сосудов, церковной музыки, колоко­лов, монастырских садов и др. Определенное место отведено рассмотрению дохристианских источников украинского искусства, его стилям, художественному языку и христианской символике.

Аудиторія (інш.мовою):
 
Проект:  
Отримано НВР:  

Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+