Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
За роками
Головні події з формування та реалізації Програми
Конференції, семінари, читання тощо
Оголошення
Нормативні акти
Конкурс проектів за цільовою комплексною програмою фундаментальних досліджень НАН України 
 
 

Президія НАН України та Наукова рада цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях» повідомляють про оголошення конкурсу проектів на 2011 рік

 

Президія НАН України та Наукова рада цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях» повідомляють, що на виконання постанови Президії НАН України від 29.12.2010 № 356 «Про виконання та перспективи цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми водневої енергетики» оголошується конкурс проектів за цільовою комплексною програмою фундаментальних досліджень НАН України «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях» на 2011 рік.

16 лютого 2011 р.

Мета Програми

 

Забезпечити подальший розвиток фундаментальних досліджень з трьох основних  напрямів, а саме: отримання, зберігання і використання водню з метою створення нових високоефективних процесів, матеріалів та технологій для водневої енергетики.

Сприяти координації досліджень, що виконуються різними інститутами НАН України, а також концентрації зусиль на найбільш перспективних розробках, отриманих на попередньому етапі і здатних в подальшому бути основою інженерних рішень, які забезпечать реальне впровадження водневої енергетики в енергетичну, автомобільну та інші галузі вітчизняної економіки.

Сприяти покращенню енергетичного балансу України, зокрема, збільшенню частки електричної енергії в загальному енергоспоживанні, розвитку прогресивних енергозберігаючих і екологічно толерантних технологій в автомобільному транспорті, малій та автономній енергетиці, будівництві тощо.

 

Основні завдання Програми

 

1. Отримання водню

Розробити наукові основи нових технологій отримання водню, насамперед таких, що базуються на використанні відновлюваних джерел енергії, органічних відходів, некондиційних твердих палив; розробити принципово нові фотоелектрохімічні комірки, а також високотемпературний термохімічний реактор для отримання водню із використанням концентрованого сонячного світла; розробити нові високоефективні каталізатори для отримання водню із некондиційних твердих палив та різних органічних відходів; створити нові технології електролізу води, запропонувати інженерні рішення щодо нових удосконалених електролізерів, здатних працювати в парі з вітроелектричними установками; дослідити можливості реалізації замкненого циклу отримання водню із залученням енергоакумулюючих речовин.

 

2. Зберігання водню

Дослідити закономірності взаємодії водню з легкими гідридоутворюючими металами, інтерметалідами та композитами на їх основі, зокрема в умовах високоенергетичного механічного синтезу у середовищі водню. Дослідити вплив атомної структури, електронної будови та стану поверхні на воденьсорбційні характеристики матеріалів-накопичувачів водню, особливо матеріалів з суттєво нерівноважною, розупорядкованою та наноструктурами. Створити матеріали з водневою ємністю більше 4 мас. %, здатні поглинати та віддавати водень в умовах, необхідних для їх використання в автомобільному транспорті.

 

3. Використання водню

Виконати цілеспрямовані фундаментальні дослідження, розробити нові високоефективні функціональні та конструкційні матеріали для високотемпературних оксидно-керамічних ПК та низькотемпературних ПК на основі полімерних мембран. Розробити моноблочні керамічні паливні комірки на основі ZrO2 та покращених електродних матеріалів, нові протонпровідні полімерні мембрани з підвищеною термічною стабільністю. Створити експериментальні зразки зазначених киснево-водневих паливних комірок, вивчити їх експлуатаційні характеристики.

Запропонувати технології використання водневої обробки матеріалів з метою модифікації їх структури, підвищення механічних та інших експлуатаційних властивостей. Розробити наукові основи деструктивного гідрування-рекомбінації інтерметалічних сполук та сплавів, що містять гідридоутворюючий метал.

Розробити принципи оцінки працездатності конструкційних матеріалів при їх експлуатації у водневому середовищі. Виконати фундаментальні дослідження та запропонувати методи мінімізації шкідливого впливу водню на зварні з’єднання.

 

Строки виконання Програми

 

2011–2015 рр.

 

Умови конкурсу програми «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях»

Запит для участі в конкурсі

Термін подання запитів – до 4 березня 2011 року.

 

Матеріали опублікували: Сектор хімічних і біологічних наук НОВ Президії НАН України

 
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+