Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Роки видань
Вид публікаційExpand Вид публікацій
Географія видань
Розділ 1. Отримання водню
Розділ 2. Зберігання водню
Розділ 3. Використання водню
Тези, груповані за проектами 
hydrogen > UA > Публікації > Вид публікацій > Тези, груповані за проектами
 
(Пусто) (32)
Вплив електронної структури та хімічного стану поверхні гідридних сполук на основі Al, Mg та металів IV групи на їх термодинамічні характеристики та кінетику взаємодії з воднем (11)
Дослідження природи і закономірностей індукованих воднем тріщин в зварних з’єднаннях із ВМНЛ сталей, призначених для збереження, накопичення та транспортування водню (2)
Дослідження процесів одержання водню з низькоякісного українського твердого палива (6)
Дослідження та розробка паливних елементів на основі наноструктурованих платинових та інших нових каталізаторів на електродах з полімерними мембранами, які мають протонну провідність і тривалий ресурс функціонування (6)
Експериментальне дослідження воднеємності фулеренів та їх похідних (34)
Електролітні та електродні матеріали для низькотемпературної (600 °С) паливної комірки (4)
Методи та перспективи отримання водню на основі застосування плазмо­вих технологій (6)
Накопичення водню у наноструктруних сплавах на основі Mg із добавками гідридоутворюючих рідкоземельних металів та компонент, що знижують стабільність гідридів (2)
Неруйнівні гідридовміщуючі композиційні матеріали на основі інтерметалідів для твердотільного збереження та накопичення водню (5)
Низькотемпературні гетерокаталітичні методи вибіркового окислення монооксиду вуглецю для очистки водню (18)
Нові вуглецеві каталізатори для одержання чистого водню (12)
Оптимізація фізико-механічних властивостей керамік і титанових сплавів для паливних комірок (6)
Органо-неорганічні термостабільні протонопровідні мембрани для паливних елементів (6)
Отримання водню з відновлюваної сировини: гетерогенно-каталітична конверсія відходів деревини в синтез-газ з високим вмістом водню (4)
Отримання водню з відновлюваної сировини: розробка високотемпературних каталізаторів (3)
Поліфункціональні металогідридні комплекси для енерготехнологічної переробки водню (4)
Розвиток наукових засад одержання водневого палива шляхом риформінгу нижчих вуглеводнів та оксигенатів на структурованих каталізаторах (34)
Розробити технологію та обладнання для електронно-ширографічного неруйнівного контролю якості ємностей для збереження, накопичення та транспортування водню (2)
Розробка високопродуктивного процесу виробництва водню за допомогою енергоакумулюючих речовин на основі алюмінію, магнію, кремнію, бору та їх силіцидів (3)
Розробка електродів для паливних елементів на основі каталізаторвміщуючих вуглецевих наноструктур (32)
Розробка електрохімічних систем для отримання та акумулювання водню під дією сонячного світла (22)
Розробка концепції екологічно безпечної і енергетично самодостатньої автономної садиби на основі водневої енергетики, а також інших енергоощадних технологій і матеріалів (3)
Розробка наукових основ створення мікробних технологій отримання молекулярного водню з органічних відходів (4)
Розробка наукових підходів до створення нових матеріалів на основі супрамолекурярних координаційних сполук для зв’язування та зберігання водню (9)
Розробка науково-технічних основ отримання водню шляхом термохімічної водопарової обробки окалини та інших відходів металургійного і машинобудівного виробництв, що містять залізо, з використанням відновлювальної концентрованої сонячної енергії (12)
Розробка науково-технічних принципів застосування електроплазмохімічних технологій отримання водню на ТЕС для стабілізації горіння низькореакційного вугілля (5)
Розробка нових електрохімічних технологій і високоекономічних електролізерів з газовими деполяризаційними анодами для одержання водню з води низькотемпературним електролізом (6)
Розробка нових наноструктурованих вуглецевих матеріалів для електродів та мембран паливних елементів та накопичувачів водню (19)
Розробка плазмохімічно-металогідридної технології одержання і переробки водню з вуглеводневовміщуючих сполук (6)
Розробка та вивчення фізико-хімічних властивостей воднево-акумулюючих матеріалів на основі Mg-C нанокомпозитів (10)
Розробка теоретичних основ процесу та удосконалювання генераторів отримання водню з води з використанням енергоакумулюючих речовин (ЕАР) (5)
Розробка фундаментальних засад створення біфункціональних нанокомпозитів на основі електропровідних полімерів – нового покоління електрокаталізаторів відновлення кисню для воднево-кисневих паливних елементів (8)
Розроблення нових гідридоутворюючих матеріалів на основі магнію, титану та РЗМ для ефективного зберігання та транспортування водню (10)
Розроблення сучасних методів та засобів для експертних оцінок міцності і довговічності матеріалів та конструктивних елементів трубопровідних систем транспортування газоподібного водню та його сумішей із урахуванням експлуатаційних чинників (9)
Створення високотемпературних протонопровідних мембран (1)
Створення нових високоефективних сорбентів для зберігання водню на основі сполук інтеркалювання графіту та нановуглецевих й металовуглецевих матеріалів (5)
Створення нових гідрокавітаційних технологій отримання водню для здійснення процесів гідрогенізації природних вуглеводнів з метою виробництва дешевих моторних і котельних палив (11)
Створення тематичного банку даних з фундаментальних проблем водневої енергетики з використанням автоматизованої інформаційно-пошукової системи «ДОКУМЕНТ» (4)
Тестер паливних комірок (4)
Технології та дослідження гидроксонієвих електролітів на основі бета-глинозему для пристроїв водневої енергетики (8)
Фізико-хімічні засади створення гетерогенно-каталітичних процесів і каталізаторів для одержання водню з відновлюваної сировини (16)
Фундаментальні засади створення нових наноструктурованих напівпровідникових фотокаталізаторів та фотокаталітичних систем для одержання водню (9)
Цирконієво-керамічна паливна комірка для швидкого запуску (6)
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+