Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Пропозиції щодо використання результатів проекту 

Для комплексного дослідження властивостей одержаних наноструктурованих матеріалів окрім стандартних методів хімічного та фізико-хімічного аналізу використано методи: структурно-адсорбційного аналізу на основі низькотемпературної адсорбції азоту, ширококутової та малокутової рентгенівської дифрактометрії. За допомогою останнього досліджено особливості трансформації структури і поруватості матеріалів на різних рівнях їх організації в процесі отримання та хімічного модифікування. Одержані високі показники потужності паливних комірок з новоствореними електрокаталізаторами свідчать про перспективність подальшої їх оптимізації в напрямку ефективних замінників благородних металів в компонентах низько- та середньотемпературних паливних комірок. Спираючись на одержаний досвід в галузі створення високоефективних наноструктурованих вуглецевих матеріалів методами темплатного синтезу з подальшим їх модифікуванням металами ми спробуємо розширити спектр синтезованих зразків з урахуванням потреб сучасної водневої енергетики. Зокрема, будуть створені нові електрокаталізатори, що не міститимуть платину або її слідові кількості. Будуть розроблені каталізатори, що матимуть у своєму складі більше одного металу, що за рахунок синергізму посилюватимуть сумарну активність. Для дослідження властивостей одержаних наноструктурованих матеріалів будуть використані методи структурно-адсорбційного аналізу на основі низькотемпературної адсорбції азоту, ширококутової та малокутової рентгенівської дифрактометрії, термодесорбції з мас-спектрометричним контролем, твердотільної ЯМР спектрометрії, каталітичні дослідження в проточних та мембранних реакторах, вольт-амперні дослідження в киснево-водневій паливній комірці. Результатом проведених досліджень буде створення та випробування високоефективних матеріалів для виготовлення газодифузійних шарів та електрокаталізаторів паливних елементів, що працюють на водні.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+