Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 
 

 

Одержані високі показники потужності паливних комірок з новоствореними електрокаталізаторами свідчать про перспективність подальшої їх оптимізації в напрямку ефективних замінників благородних металів в компонентах низько- та середньотемпературних паливних комірок. Особливо привабливими є результати розробок електрокаталізаторів та суперконденсаторів на основі активованого антрациту з оптимізованою поруватою структурою, які можна досить швидко впровадити у широкомасштабне виробництво, враховуючи доступність вітчизняної сировини.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+