Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 

Останнім часом наноструктуровані вуглецеві матеріали поряд з фулеренами та нанотрубками виділені в окремий клас нановуглецевих матеріалів (M.Inagaki at.al., Carbon, 42 (2004) 1401-17), який розглядається як один з найперспективніших для сучасного новітнього матеріалознавства. Деякі наноструктуровані вуглецеві матеріали вже використовуються в паливних елементах (United States Patent Applications 20060194097, 20060115712, 20060099489) та накопичувачах водню (United States Patents 7056455, 6344271 та United States Patent Applications 20060237688, 20050092241). Однак, систематичне вивчення особливостей одержання наноструктурованих вуглецевих матеріалів з наперед заданою структурою та властивостями, а особливо поруватих композитів на їх основі, тільки починається. Хоча вони можуть бути достатньо ефективними для застосування в паливних елементах та накопичувачах водню, як це показано в вище наведених прикладах.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+