Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 
Актуальність роботи. Воднева енергетика дає можливість уникнути залежності від традиційних енергоносіїв (нафти, газу, вугілля), що зараз дуже актуально для України. Водень є найбільш перспективним та екологічно чистим паливом для енергетики майбутнього. Однією з ключових проблем водневої енергетики є створення надійних та економічних паливних комірок, що працюють на водні та воденьвмісній сировині. Розробка ефективних наноструктурованих вуглецевих матеріалів та використання недорогих металів в якості каталізаторів можуть знизити вартість цих пристроїв і зробити їх більш привабливими для широкомасштабного використання. Мета роботи - розробка способів синтезу нових наноструктурованих вуглецевих матеріалів з заданим розміром монопор, методів формування нанокластерів каталітично активних металів та діагностика багаторівневої структурної впорядкованості одержаних матеріалів.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+