Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 

Автономне теплопостачання жилих споруд доцільно здійснювати з використанням відновлюваних джерел енергії. Теплопостачання і кондиціонування приміщень можна забезпечити за рахунок геотермальної енергії, теплоти повітря і сонячних водонагрівачів. Електропостачання можливо здійснювати за рахунок вітрової енергії з використанням водню в якості акумулятора електроенергії. Кожен з видів відновлюваної енергії має свої переваги і недоліки, але всі вони належать до екологічно чистих видів енергії, тому їх використання особливо доцільне в зонах відпочинку, дозвілля і нового житлового будівництва. Поєднання різних видів відновлюваних джерел енергії може бути найбільш ефективним їх застосуванням.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+