Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Основні результати проекту 
Розроблена концепція екологічно-безпечної енергетично-автономної садиби на основі водневої енергетики та ощадних технологій, основним напрямком якої є створення системи автономного життєзабезпечення невеликого господарства із використанням енергії вітру сонячного випромінювання, глибинної теплоти Землі та енергії довкілля для забезпечення оптимального теплового режиму електролізера, підземного акумулювання теплоти та застосування теплонасосних установок.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+