Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 
Метою концепції є створення екологічно-безпечної енергетично-автономної садиби на основі водневої енергетики та ощадних технологій і матеріалів. Одним з основних призначень Переяслав-Хмельницької Дослідно-випробувальної бази ІПМ НАН України (надалі ДВБ «Екохата») є перевірка в реальних умовах створених систем автономного життєзабезпечення невеликого господарства із використанням сонячного випромінювання, енергії вітру, глибинного тепла та інших відновлюваних джерел енергії та створення екологічно бездоганної та енергетично самодостатньої ізольованої садиби («Екохати»).
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+