Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Пропозиції щодо використання результатів проекту 

У проекті розроблена технологія отримання слабоагломеруємих наночасток оксиду цирконію при синтезі з розчинів. Отримано високощільна дрібнозерниста кераміка (розмір зерен ~ 300 нм) стабілізованого оксиду цирконію, яка характеризується високою йонною провідністю та незначною електронною провідністю (менше 0.2%) в області 600-800 °С і широкому інтервалі парціальних тисків кисню. Розроблено технологію отримання дрібнозернистої плівки стабілізованого оксиду цирконію золь-гель методом, яка характеризується високою іонною провідністю. Результати, що одержані при виконанні даного проекту можуть бути використані фірмами-виробниками паливних комірок для створення аналогів, які працюють при низьких робочих температурах.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+