Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 

Авторами проекту вивчені хімічні склади, методи синтезу та електрофізичні і електрохімічні властивості об‘ємних і плівкових твердих електролитів та електродних матеріалів для низькотемпературних паливних комірок. Розбілені кисеньпровідні вакуумнощільні полікристалічні матеріали, газопроникні плівки на основі оксиду цирконію та створені катодні матеріали на основі оксидів мангану рідкісноземельних і лужноземельних матеріалів з необхідними електрофізичними характеристиками. На основі системи ZrO2-Y2O3-Ce2O3 отримані полікристалічні плівки з високою йонною провідністю по кисню (2.4 - 2.5 . 10-3 См.см-1 при T = 650 °С) з незначною електронною складовою провідності (0.2 %) в широкій області парціальних тисків кисню, що значно краще вітчизняних та зарубіжних аналогів.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+