Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 

В Україні дослідження кисень-провідних електролітів на основі стабілізованого оксиду цирконію проводяться в Інституті проблем матеріалознавства НАН України (м. Київ), у Донецькому фізико-технологічному інституті ім О.О. Галкіна (м. Донецьк), Інституті загальної та неорганічної хімії ім В. І. Вернадського НАН України (м. Київ).

У світі найбільш значних успіхів в розробці паливних комірок досягнула компанія Westinghouse Electric Corp. (тепер відома як Siemens Westinghouse Power Corp.), яка побудувала установку на основі паливних комірок потужністю 100 кВт. Більш того, вони обіцяють в найближчий час створити установку потужністю 250 кВт, а також компанія FuelCell Energy (Dunbury, USA), яка уже створила промислові установки потужністю від 30 кВт до 3 МВт.

У проекті співробітниками відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України досліджуються катодні матеріали на основі манганітів лантану-стронцію системи La1–xSrxMnO3 зі структурою перовскиту як в об’ємному, так і в плівковому вигляді. Вивчається взаємозв’язок хімічного складу, структури, електрофізичних властивостей для оптимізації хімічного складу і технології одержання катодних матеріалів. Розробляється технологія одержання товстих плівок синтезованих катодних матеріалів. Також досліджуються кисеньпровідні матеріали на основі стабілізованого оксиду цирконію ZrO2-Y2O3-Ce2O3 зі структурою флюориту, розробляється технологія одержання плівок кисень провідних матеріалів та вивчення взаємозв’язку хімічного складу, структури, електрофізичних властивостей для оптимізації одержання матеріалів в якості електролиту паливної комірки. Досліджується електронна провідність твердого електроліту в широкому інтервалі парціальних тисків кисню. Проведені дослідження дозволили оптимізувати хімічний склад і технологію одержання плівкового електролітного шару для низькотемпературної паливної комірки на основі ZrO2-Y2O3-Ce2O3. Також співробітниками відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України розроблено стенд для проведення вимірювань електрофізичних характеристик елементів паливної комірки в широких температурних інтервалах (20-1000 °С), а також в широкому діапазоні парціальних тисків (log aO2 = –20 ÷ 5) газів (як сухих, так і вологих).

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+