Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 

Паливні комірки – радикально новий підхід до створення високоефективних енергетичних установок. Паливні комірки дозволяють отримувати безпосередньо електричну енергію з газоподібного палива за рахунок електрохімічної реакції пального з киснем, виключаючи перетворення хімічної енергії пального в теплову та механічну енергії. Це дозволяє значно підвищити ефективність перетворення газоподібного пального в електричну енергію. В той же час залишаються нез’ясованими багато питань, які відносяться до зниження робочої температури, зниження собівартості елементів паливної комірки інші. Це в першу чергу пов’язане з розробкою та оптимізацією високоефективних електродних і електролитних матеріалів, а також конструкцій, використання яких при розробці паливних комірок, дозволило би вирішити вищезгадані проблеми. Таким чином, розроблення високоефективних електродних матеріалів залишається актуальною науково-технологічною проблемою.

Метою проекту є розробка електродних і електролитних матеріалів для низькотемпературної (600-750 °C) паливної комірки.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+