Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Розробити технологію та обладнання для електронно-ширографічного неруйнівного контролю якості ємностей для збереження, накопичення та транспортування водню 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 3. Використання водню > Розробити технологію та обладнання для електронно-ширографічного неруйнівного контролю якості ємностей для збереження, накопичення та транспортування водню
Розділ 3. Використання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2007 
Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона, Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства, Секція фізико-технічних і математичних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+