Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Основні результати проекту 

  

          1. Розроблені  оригінальні керамічні технології отримання електролітів з беміту і соди у формі тонких мембран із застосуванням безводної гомогенізації, багатостадійної термообробки, холодного ізостатичного пресування (ХІП) і іонної модифікації в спеченому стані.  Досягнуті рівні електрофізичних властивостей, достатні для натрій-сірчаних акумуляторів.

          2. Продемонстрований високий рівень іонної провідності в неспікливих водневих компактах, які можуть служити основою для розробки композиційних електролітів з виходом на технології масового виробництва.

          3. На основі фізичних досліджень структури і поведінки катіонних провідників типу бета-глинозему в електромагнітних полях запропоновано два нових способи формування однорідного розподілу носіїв заряду шляхом пропускання іонного струму достатньої величини і тривалості або дифузійного проникнення другого катіона, прискореного завдяки утворенню рідкої перитектики. Отримані зразки твердих електролітів у формі тонких мембран з електронною провідністю менш  за 10-9 См/см і іонною провідністю до 0,03 См/см при кімнатній температурі і до 0,8 См/см при 300°С.

4. Уперше зібрана і випробувана планарна модель пасивної метанолової комірки прямої дії на базі твердого електроліту з керамічного бета-глинозему. Продемонстрована працездатність моделі навіть при температурах нижче кімнатної і у відсутність каталізатора. В порівнянні з відомими у світі прототипами комірок з полімерними електролітами, модель характеризується високим вмістом метанолу в паливній суміші (близько 70 %) і високою ефективністю (к.п.д. 75 %), що певне обумовлено низьким кросовером водню на відміну від полімерів.

          5. Для вивчення можливості підвищення ефективності алюміній-повітряної батареї шляхом утилізації водню, що виділяється в паразитній реакції, уперше зібрана і випробувана планарна модель такої батареї з керамічним роздільником анодного і катодного відділень. Показано, що в такій конструкції можливе отримання додаткової енергії.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+