Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 

Екологічно чиста енергетика, що не використовує викопних енергоносіїв, є сьогодні пріоритетним напрямом досліджень у всьому світі. Основні напрями, на яких продемонстровані реальні досягнення і почата успішна комерціалізація, включають: штучний фотосинтез з отриманням метанолу з води, вуглекислого газу і сонячного світла; метанолові комірки прямої дії, які виробляють електрику з водню, що виділяється при реакції метанолу з водою; натрієві акумулятори, що дозволяють в широких межах використовувати вітрові генератори, і гідродинамічні батареї, що мають практично необмежену енергоємність і час зберігання.

Більшість підходів, що розробляються, пряма або побічно пов'язана з твердими катіонними електролітами, які дозволяють проектувати низькотемпературні (натрієві акумулятори, 300°С) або кімнатні (метанолові комірки, гідродинамічні батареї) пристрої. У кімнатній водневій енергетиці застосовуються полімерні протонпровідні електроліти. Проте, полімерні плівки відрізняються сильним кросовером (просочуванням) водню, малим терміном служби, високою вартістю. Це робить перспективні пристрої альтернативної енергетики занадто дорогими і малоефективними.

Пошук нових катіонних провідників і вдосконалення існуючих електролітів належать до найактуальніших завдань сучасної науки. Мета справжнього проекту полягає в дослідженні керамічних катіонних провідників на основі бета-глиноземов, розробці технологій, що забезпечують високі рівні властивостей і випробуванні моделей нових пристроїв водневої енергетики з керамічними електролітами.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+