Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту
Фундаментальні проблеми формування водневої економіки 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 3. Використання водню > Фундаментальні проблеми формування водневої економіки
Розділ 3. Використання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2008 
Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Відділення економіки, Секція суспільних і гуманітарних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+