Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Створення тематичного банку даних з фундаментальних проблем водневої енергетики з використанням автоматизованої інформаційно-пошукової системи «ДОКУМЕНТ» 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 3. Використання водню > Створення тематичного банку даних з фундаментальних проблем водневої енергетики з використанням автоматизованої інформаційно-пошукової системи «ДОКУМЕНТ»
Розділ 3. Використання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича, Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства, Секція фізико-технічних і математичних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

Контактна особа

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+