Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Паливні елементи з накопичувальним анодом та твердотільним протон-пероносним електролітом 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 3. Використання водню > Паливні елементи з накопичувальним анодом та твердотільним протон-пероносним електролітом
Розділ 3. Використання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка, Відділення хімії, Секція хімічних і біологічних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+