Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Фундаментальні аспекти взаємодії водню з матеріалами екстремальної структури – аморфні, нанокристали, квазікристали - для розробки ефективних акумуляторів водню 
hydrogen > UA > Проекти > Розділ 2. Зберігання водню > Фундаментальні аспекти взаємодії водню з матеріалами екстремальної структури – аморфні, нанокристали, квазікристали - для розробки ефективних акумуляторів водню
Розділ 2. Зберігання водню 
Термін виконання проекту: 2006  - 2010 
Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут", Відділення ядерної фізики та енергетики, Секція фізико-технічних і математичних наук 

 Реферат проекту

 Керівник проекту

 Керівник проекту

 Виконавці проекту

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+