Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 
Достоїнства застосування водню на транспортних засобах визначаються перш за все екологічною чистотою, необмеженістю ресурсів і унікальними моторними характеристиками, а також можливістю його використання в принципово нових двигунах, наприклад, електрохімічних генераторах струму.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+