Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Основні результати проекту 
Проведені розрахунки дають підставу стверджувати, що при тиску 40 МПа балони сумарним об’ємом 100 л та масою 65-85 кг забезпечують пробіг автомобіля з поширеним двигуном 2000 дм3 на відстань 150-180 км. Пропонується на базі існуючих в Україні виробництв провести виробництво дослідних зразків водневих автомобільних балонів.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+