Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 
У міру накопичення досвіду експлуатації нафтоводневих транспортних засобів зі всіма супутніми структурами і наростанню дефіциту нафтових палив будуть підготовлені рішення на перехід до "чисто" водневого палива. Одним з основних питань в вирішенні цієї проблеми є створення виробництва транспортних паливних баків для зберігання водню в стислому, зрідженому стані або гідридних акумуляторах.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+