Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Пропозиції щодо використання результатів проекту 
 

В результаті виконання проекту отримані дані, які необхідні при конструюванні і розробці режимів експлуатації нових систем збереження водневого палива, а також систем накопичення водню, що функціонують в умовах знижених температур, у тому складі, в умовах космосу

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+