Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 
 

Отримана нова інформація про фізичні властивості наносистем, яка допоможе створити нові технології газової сорбції та пристрої на їх основі, суттєво вдосконалити та оптимізувати їхні характеристики.  Дослідження адсорбційних явищ на вуглецевих наноматеріалах та клатратних гідратах можуть привести до створення нових адсорбційних систем і технологій для зберігання водню з концентрацією водню в вуглецевих сполуках від декількох відсотків і вище, а в клатратратних сполуках – до 5% вагових.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+