Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 
 

Виконавці проекту вивчають теплові та сорбційні властивості речовин в області низьких температур з 1960 року. З 1993 року проводяться дослідження структурних та теплових властивостей фулериту, як чистого, так і насиченого різними газами. Розроблені теплофізичні експериментальні методики вивчення теплоємності, теплопровідності та теплового розширення сполук, допованих воднем, експериментальні установки з рентґенівської спектроскопії для вивчення кінетики насичення воднем вуглецевих наносистем, а також оптичні установки для дослідження спектрів випромінювання водню у різних системах.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+