Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Практична значимість результатів проекту 
У результаті виконання даного проекту було запропоновано нові накопичувачі водню з ємністю >4% на основі магнію та вуглецевих матеріалів різного типу, отримані із застосування механоактиваційної обробки. Одержані матеріали характеризуються зниженою температурою початку виділення водню.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+