Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Основні результати проекту 
Систематично досліджено вплив різних алотропних форм вуглецю на структуру магній-вуглецевих композитів, отриманих методом реактивної механоактиваційної обробки (РМО), та їх водневосорбційні властивості. Показано, що додавання до магнію всіх типів вуглецевих матеріалів призводить до зменшення у 3-4 рази тривалості насичення воднем порівняно з чистим магнієм. Встановлено, що графіт сприяє більшому подрібненню магнію в процесі РМО в порівнянні з іншими алотропними формами вуглецю (ультра-дисперсними алмазами, вуглецевими нанотрубками), що обумовлено його структурними (електронною і атомною будовою) та механічними властивостями. Встановлено кореляційний зв’язок міжвихідною питомою площею поверхні вуглецевих матеріалів, що додаються до магнію та тривалістю гідрування під час РМО. Встановлено, що отримані порошкові матеріали представляють собою агломерати, що складаються з окремих частинок магнію, що мають форму, близьку до сферичної, з характерним розміром 20-30 нм. Методами сканувальної та трансмісійної електронної мікроскопії досліджено морфологію частинок порошків, їхню будову і показано, що додавання вуглецевих матеріалів сприяє зменшенню розмірів частинок магнію за рахунок утворення “ізолюючого” прошарку між ними, який запобігає їх агломерації в процесі механоактиваційної обробки і, відповідно, веде до одночасного залучення більшої їх кількості в процес формування гідриду, чим скорочується тривалість водневого насичення. Показано, що поверхня частинок магнію вкрита шаром аморфізованого вуглецю товщиною ~1,5 нм. Запропоновано модель будови магній-вуглецевих нанокомпозитів, отриманих методом механоактиваційної обробки, у вигляді окремих частинок магнію, що покриті тонким шаром (декілька нанометрів) вуглецю (типу “ядро-оболонка”) або сукупності частинок магнію (агломерат), занурених в середовище аморфізованого вуглецю.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+