Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 
Прогнозоване експертами вичерпання світових запасів нафти і газу на протязі декількох наступних десятиліть викликає все зростаючий інтерес до альтернативних джерел енергопостачання. Треба зазначити, що серед різних альтернативних джерел – вітрова, сонячна енергія та інші, на сьогодні тільки воднева енергетика має реальні незаперечливі перспективи щодо широкого використання в промисловості, транспорті, побуті. Безпосереднім чином із подальшим розвитком водневої енергетики пов’язане питання розробки нових водневоакумулюючих матеріалів, які здатні до накопичення достатньої кількості водню за сприятливий час при невисоких температурних режимах та тиску, до багатократної регенерації, а також відповідають вимогам екологічної нешкідливості, безпеки в експлуатації та дешевизни. На даний момент в науковому товаристві і промислових осередках розглядаються декілька перспективних систем для використання їх в якості накопичувачів водню: – системи на основі вуглецевих наноматеріалів (фулерени, нанотрубки, та інші), – комплексні гідриди (NaAlH4, NaBH4 та інші), – системи на основі магнію . Вищевказані системи мають перевагу перед традиційними системами- накопичувачами водню – інтерметалідами перехідних металів та їх сполук (Ni, Со, Fe, Ті, Zr та інші) передусім за робочою температурою завантаженя водню, яка досягає 700 С для останніх, та сполуками типу LaNi5, які, незважаючи на сприятливу температуру завантаження, характеризуються незначною кількістю накопиченого водню, здатного до регенерації, та мають високу ціну. Треба зазначити, що на даний період немає матеріалу, який би повністю відповідав основним вимогам, необхідним для їх практичного використання. Тому задача розробки таких матеріалів є дуже актуальною як для України, так і для світового товариства. Одними з найбільш перспективних матеріалів, що відповідають вищеозначеним умовам, на даний період вважаються сполуки магнію, оскільки магній є недорогим, широко розповсюдженим, легким та екологічно нешкідливим матеріалом. Літературні дані свідчать, що завдяки легування та механо-активаційної обробки магнієві сполуки в найближчий час можуть знайти практичне використання як регенераційні джерела водню для використання в паливних елементах.
Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+